Advocaat bijstand Naarden

Advocaat bijstand Naarden

Met het steeds omvangrijkere en complexere stelsel van de sociale zekerheid in Nederland, ondervinden steeds meer mensen problemen met hun uitkering van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV. De advocaat bijstand Naarden staat u deskundig bij met een bezwaar of beroep als uw uitkering is stopgezet, beëindigd of wordt teruggevorderd, u een boete heeft gekregen of een maatregel is opgelegd. Als u het oneens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie, kan de advocaat bijstand Naarden bezwaar aantekenen. Wacht niet te lang, want de bezwaarprocedure dient binnen 6 weken na dagtekening van het schrijven te starten. Neem direct contact op met de advocaat bijstand Naarden, om niet in de financiële problemen te geraken.

Juridische hulp bij allerhande uitkeringsproblemen

Het is van belang dat u al in een vroeg stadium goed juridisch advies krijgt. De advocaat bijstand Naarden is gespecialiseerd in het sociale verzekeringsrecht en helpt u bij problemen met uw bijstandsuitkering (Participatiewet), arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), zorgkosten (Ziektewet), werkloosheidsuitkering (WW) en toeslagen (Toeslagenwet), evenals bij een conflict over een uitkering die valt onder de WIA, Wajong, WMO, AIO en AOW.

De advocaat bijstand Naarden komt in actie bij:

  • Stopzetting, beëindiging, intrekking, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Gefinancierde advocaat bijstand Naarden

Om tijdens de bezwaarprocedure niet in tijdelijke financiële problemen te komen, kan de advocaat bijstand Naarden een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen om een voorlopige doorbetaling van de uitkering of een voorschot te krijgen tot er een uitspraak is op het beroep of bezwaar. Als u een inkomen op minimumniveau heeft, kunt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Dit vraagt de advocaat bijstand Naarden voor u aan bij de Raad voor Rechtspraak.

Schakel de advocaat bijstand Naarden in

Kom in actie en bel (020 – 673 00 53), mail ([email protected]) of zoek online contact met de advocaat bijstand Naarden voor vragen, advies of een gratis eerste gesprek. U krijgt binnen 24 uur bericht.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact