Terugvordering uitkering

Terugvordering uitkering

Een terugvordering uitkering is ingewikkeld. Hier worden door de verschillende uitkeringsinstanties regelmatig fouten mee gemaakt. Twijfelt u over de rechtmatigheid van de opgelegde terugbetaling van uw uitkering? Of bent u ervan overtuigd dat dit besluit / terugvorderingsbesluit niet terecht is? Leg uw probleem direct voor aan de specialisten van Walker & Wittensleger. Onze ervaren en betrokken advocaten helpen u graag bij het maken van bezwaar tegen deze beslissing. Het eerste gesprek is altijd gratis. Bovendien werken wij op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zodat de bezwaarprocedure bij een minimuminkomen vrijwel niets kost. Meestal kan ook nog bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, zodat u geen kosten heeft. Neem dus direct contact op om in verweer te gaan en namens u een bezwaarschrift in te dienen.

Voorkom financiële problemen bij een terugvordering uitkering

De gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) besluit tot een terugvordering uitkering als u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en er te veel geld is uitgekeerd. Het kan ook zijn dat u een voorschot op uw uitkering heeft gekregen waar u achteraf geen recht op had. Het is dan van belang dat bezwaar wordt ingediend tegen de afwijzing van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering / PW-uitkering. Het kan ook zijn dat een deel van de uitkering waar u geen recht op had, wordt teruggevorderd en verrekend met het tegoed aan vakantiegeld of uw uitkering. U kunt hierdoor in de financiële problemen komen. Laat het zover niet komen en bel direct naar 020 – 673 00 55. U krijgt gelijk een advocaat van Walker & Wittensleger aan de lijn. Van belang is dat tijdig bezwaar wordt ingediend tegen de herziening of intrekking van de uitkering en niet wordt gewacht op het terugvorderingsbesluit. Mocht toch geen bezwaar zijn ingediend tegen de intrekking en/of herziening van uw bijstandsuitkering / PW-uitkering dan nog kan een bezwaarschrift tegen het terugvorderingsbesluit resultaat voor u opleveren.

Voor minima vrijwel geen kosten dankzij gefinancierde rechtsbijstand

De advocaten van Walker & Wittensleger kunnen deskundig beoordelen of de terugvordering uitkering van de uitkeringsinstantie al dan niet rechtmatig tot stand is gekomen. Als u bezwaar wilt maken tegen de beslissing, moet u snel actie ondernemen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit worden ingediend. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van resultaatgerichte bezwaar- en beroepschriften. Als u een laag inkomen heeft, vragen wij gesubsidieerde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aan. Bij toewijzing betaalt u slechts een geringe, inkomensafhankelijke bijdrage voor de juridische procedure.

Doeltreffend bezwaar bij terugvordering uitkering

Walker & Wittensleger staat als advocatenkantoor sinds 2001 cliënten bij die in de (financiële) problemen komen bij kwesties op het gebied van bijstand, sociale zekerheid. Het bezwaar tegen de terugvordering uitkering is ook gericht op het ongedaan maken van de inhouding of beëindiging van de uitkering, dan wel tot een gespreide betalingsregeling te komen. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een eerste gesprek? Neem contact op. U krijgt snel antwoord.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact