Advocaat bijstand Alkmaar

Advocaat bijstand Alkmaar

Ontvangt u geen bijstandsuitkering meer, is op het bedrag van de uitkering gekort, wordt de uitkering teruggevorderd of is uw aanvraag afgewezen? Heeft u een boete of maatregel van de gemeente, de Sociale Verzekeringsbank of het UWV opgelegd gekregen? Of wordt uw WAO- of AOW-uitkering verlaagd of ingetrokken? In alle gevallen adviseren u zo vroeg mogelijk de advocaat bijstand Alkmaar van Walker & Wittensleger in te schakelen. Binnen 6 weken na dagtekening van het schrijven moet bezwaar of beroep worden aangetekend. De advocaat bijstand Alkmaar kan gelijktijdig een spoedprocedure starten, om bij de voorzieningenrechter een voorschot of hervatting van de uitkering gedurende de bezwaarprocedure gedaan te krijgen. Neem nu contact op met de advocaat bijstand Alkmaar, zodat u niet in financiële moeilijkheden komt.

Advocaat met ruime expertise in socialezekerheidswetgeving

De advocaat bijstand Alkmaar staat sinds 2001 cliënten bij met een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet, of andere uitkering die valt onder de socialezekerheidswetgeving. Wij verlenen ook dagelijks juridische hulp bij een uitkeringsprobleem van de WAO, Ziektewet, Toeslagenwet, WIA, Wajong, WW, WMO, AOW en AIO. Bel op en u krijgt direct een advocaat aan de lijn, die uw situatie beoordeelt, advies geeft en bij voldoende mogelijkheden voor een bezwaarprocedure een afspraak inplant.

De juridische hulp van de advocaat bijstand Alkmaar omvat:

  • Stopzetting, beëindiging, intrekking, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Kunt u vanwege uw minimuminkomen geen advocaat betalen? U kunt bij onvoldoende financiële middelen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als specialist in uitkeringszaken vraagt de advocaat bijstand Alkmaar dit voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Schakel de advocaat bijstand Alkmaar in

De advocaat bijstand Alkmaar hanteert een persoonlijke en resultaatgerichte werkwijze bij het ongedaan maken van het uitkeringsbesluit. Bel (020- 673 00 55), e-mail ([email protected]) of gebruik het online contactformulier voor meer informatie, advies of een afspraak voor een gratis eerste gesprek. U hebt binnen 24 uur antwoord.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact