Advocaat bijstand Almere

Advocaat bijstand Almere

Of u nu een probleem heeft met een uitkering van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV, de advocaat bijstand Almere van Walker & Wittensleger is gespecialiseerd en ervaren in allerlei kwesties op het gebied van de sociale zekerheid. U kunt tijdens een eerste, gratis gesprek uw specifieke situatie voorleggen. Deze wordt beoordeeld door de advocaat bijstand Almere, die in overleg met u een bezwaar- of beroepsprocedure start om de beslissing van de uitkeringsinstantie terug te draaien.

Daarnaast kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden aangevraagd, zodat u gedurende het bezwaar niet in financiële problemen komt. Er wordt via een spoedprocedure een rechterlijke uitspraak gevraagd voor een voorschot of het hervatten van de uitkering, tot de beslissing op het bezwaar is genomen. Neem contactop met de advocaat bijstand Almere voor uw vragen, het maken van een afspraak of directe juridische hulp.

Juridische hulp bij diverse uitkeringsproblemen

De socialezekerheidswetgeving beslaat een breed terrein en is gericht op inkomensbescherming en het verschaffen van bestaanszekerheid van mensen met een minimuminkomen. De advocaat bijstand Almere helpt u bij uitkeringsproblemen, die gerelateerd zijn aan de Participatiewet/WWB, Ziektewet, WW, WAO, AOW, Wajong, WIA, Toeslagwet, WMO en AIO. Het kan gaan om de volgende geschillen:

Stopzetting, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering

  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Subsidie voor advocaat bijstand Almere

De advocaat bijstand Almere hanteert een informele omgang en resultaatgerichte werkwijze. Het bezwaar tegen de negatieve beslissing van de uitkeringsinstantie moet binnen 6 weken na dagtekening worden ingediend. Bij een bijstandsuitkering kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit vraagt de advocaat bijstand Almere voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Voor de resterende, geringe kosten kan een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente worden ingediend.

Schakel de advocaat bijstand Almere in

Bel (020 – 673 00 55) of e-mail ([email protected]) voor dé advocaat bijstand Almere. Of maak gebruik van het online contactformulier. U hoort binnen 24 uur van ons.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact