Uitkering (bijstand) ingetrokken

Uitkering ingetrokken / bijstand ingetrokken

Is uw uitkering ingetrokken door de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank? Handel direct en slagvaardig als u het oneens bent met het stoppen van uw bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of andere uitkering. Walker & Wittensleger is uw betrouwbare partner bij het bezwaar maken tegen een gestopte uitkering. Wacht niet te lang met contact opnemen, want de bezwaarprocedure moet binnen zes weken na het besluit van de uitkeringsinstantie worden gestart. Onze deskundige en ervaren advocaten kunnen beoordelen of het besluit terecht of rechtmatig is. Zij gaan in verweer om uw inkomen veilig te stellen.

Deskundige hulp als uw bijstand ingetrokken is

Een bijstandsuitkering is voor velen de enige mogelijkheid om in het levensonderhoud te voorzien. Is uw bijstand ingetrokken? Dan is de kans groot dat u in de financiële problemen komt. Een naar uw mening onterecht ingetrokken uitkering zorgt voor veel stress. De uitkeringsinstantie kan vele redenen aandragen waarom de uitkering ingetrokken is. Er is bijvoorbeeld een gezamenlijk huishouden geconstateerd, terwijl u vindt dat dit niet het geval is. Of u wordt door de gemeente aangesproken op niet opgegeven inkomsten of andere informatie. De specialisten van Walker & Wittensleger weten als geen ander hoe het er precies aan toe gaat. Zij zijn expert in het bijstaan van mensen die problemen hebben met hun bijstandsuitkering.

Bezwaar tegen uitkering ingetrokken en voorlopige voorziening

De advocaten van Walker & Wittensleger beoordelen vakkundig of de nadelige beslissing van de gemeente, het UWV of de SVB legitiem is. Wij starten een bezwaarprocedure om de rechtmatigheid van het besluit aan te vechten. Met als doel om tot een herziening of intrekking van het besluit van de uitkeringsinstantie te komen. Onze jurist kan gelijktijdig een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen, zodat u tijdens de vaak maandenlange bezwaarprocedure niet zonder geld zit. Er wordt de rechter verzocht om het besluit van bijstand ingetrokken op te schorten of te bepalen dat de uitkeringsinstantie voorschotten moet verlenen, totdat er een uitspraak is over het bezwaar.

Recht op gefinancierde bijstand bij laag inkomen

Cliënten met een inkomen op minimumniveau zijn bij ons kantoor weinig kosten verschuldigd en vaak zijn er uiteindelijk geen kosten. Het eerste gesprek over uitkering ingetrokken is altijd gratis. U heeft bij een laag inkomen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Wij vragen dit voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt slechts een geringe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de rechtshulp, waar vaak ook nog bijzondere bijstand voor kan worden aangevraagd. Er is daardoor geen financiële drempel voor de bezwaarprocedure. Bel (020 – 673 00 55), e-mail ([email protected]) of verzendt het contactformulier en wij komen in actie.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact