Heeft u problemen met uw bijstandsuitkering?

Heeft u problemen met uw bijstandsuitkering?

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente / Sociale Dienst vaak tegen problemen aanlopen. Aangezien een aantal van onze medewerkers bij diverse gemeentes heeft gewerkt, weten wij gelukkig als geen ander hoe het er precies aan toe gaat. Ons kantoor is vanaf 2001 al gespecialiseerd in het bijstaan van mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering en getroffen zijn door nadelige besluiten van een gemeente. Hierdoor zijn bijvoorbeeld beëindigingen van uitkeringen ongedaan gemaakt en zijn terugvorderingen komen te vervallen. Dit is echter maar een klein onderdeel van de problemen die mensen tegenkomen die recht hebben op een uitkering.

Kosten

Cliënten met een inkomen op minimum niveau zijn bij ons geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis. Aangezien wij landelijk werken is het ook mogelijk om telefonisch overleg te hebben en stukken per mail of per post uit te wisselen.

Wij kunnen u helpen met problemen zoals:

  • Beëindiging, stopzetten of afwijzing van uw aanvraag voor een uitkering
  • Terugvordering van uw uitkering
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • inhouding vakantiegeld
  • te hoge maandelijkse inhoudingen op uw bijstandsuitkering
  • geconstateerde gezamenlijke huishouding
  • opleggen arbeidsverplichtingen
  • Zoals de gemeente een huisbezoek bij u heeft afgelegd

Neem gratis contact met ons op en wij kijken voor u of we u kunnen bijstaan bijvoorbeeld door middel van het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift. Let u op de bezwaar of beroepstermijn, die meestal zes weken is!


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact