Afwijzing bijstandsaanvraag noodzakelijk gegevens

Casus welke gegevens zijn noodzakelijk?

Laatst kwam een cliënt bij ons met een afwijzing van zijn bijstandsaanvraag/aanvraag voor een PW-uitkering, nadat hij zijn bedrijfje vanwege Corona heeft moeten sluiten.
De gemeente heeft hem een aantal gegevens gevraagd, die hij niet kon verstrekken, omdat deze gegevens er niet zijn. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend en tevens, vanwege het spoedeisende belang van het verkrijgen van een inkomen, een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank heeft in haar uitspraak bepaald, dat de gemeente niet duidelijk is geweest in haar brief aan cliënt met betrekking tot welke gegevens voor de gemeente noodzakelijk zijn en dus welke gegevens de gemeente nu precies nodig had om te kunnen beslissen op de aanvraag voor een bijstandsuitkering.
De gemeente is nu opgedragen om voorschotten te verstrekken op de bijstandsaanvraag totdat er een beslissing op bezwaar is genomen.

In de bezwaarfase wordt de aanvraag alsnog verder behandeld, heeft de gemeente alsnog verzocht om gegevens en daarbij duidelijk aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en cliënt dus nog dient te verstrekken aan de gemeente om op de bijstandsaanvraag te kunnen beslissen.

Noodzaak bezwaar en juridische bijstand

Deze zaak bewijst maar weer eens het belang om, indien u het niet eens bent met een besluit waarbij uw bijstandsaanvraag is afgewezen, bezwaar in te laten dienen door een advocaat van ons kantoor en juridische bijstand te vragen.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de afwijzing van uw bijstandsaanvraag, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar indienen. Het is zeker zinvol om bezwaar in te dienen tegen een afwijzing.

Neem direct telefonisch contact met ons op om uw zaak te bespreken en een afspraak te maken. Wij staan cliënten bij door het hele land. Contact met ons kan persoonlijk bij ons op kantoor op afspraak, telefonisch en per mail of via FaceTime of Skype.

Telefoonnummer: 020- 673 00 55