Sociale zekerheidswetgeving

Sociale zekerheidswetgeving

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker en Wittensleger staan dagelijks cliënten bij met problemen met hun uitkering op het gebied van de sociale zekerheid.

De term sociale zekerheid wordt gebruikt ter aanduiding van een inkomensbescherming in ruime zin. Het sociale zekerheidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op het verschaffen van bestaanszekerheid. Onder sociaal zekerheidsrecht vallen met name:

 • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
 • De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Ziektewet (ZW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • De Participatiewet / Wet Werk en Bijstand (WWB);
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen / aanvulling op AOW);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Indien u een probleem heeft op één van deze gebieden, dus problemen met bijvoorbeeld het UWV, een gemeente en/of de Sociale Verzekeringsbank (SVB), adviseren wij u direct contact met ons kantoor op te nemen. U krijgt direct contact met een advocaat die beoordeelt of een afspraak gemaakt moet worden of geeft u advies.

Indien u het niet eens bent met een besluit of u geen beslissing krijgt op uw aanvraag voor een uitkering, dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Een bezwaarschrift dient in de regel binnen zes weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend (ZW binnen 2 weken). Ons kantoor kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

Als u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze advocaten of via de contactpagina. Het eerste gesprek is altijd gratis. Bovendien komen mensen met problemen op dit gebied vaak in aanmerking voor gefinancieerde rechtsbijstand.


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact