Handel via Marktplaats

Gemeenten controleren het recht op een bijstandsuitkering/PW-uitkering regelmatig door het instellen van een heronderzoek.

In het kader van dat onderzoek wordt u dan onder andere gevraagd om de bankafschriften van de afgelopen drie (3) maanden te verstrekken. Soms vraagt de gemeente over een langere periode bankafschriften. Daarvoor dient wel een goede reden te zijn, die de gemeente u moet aangeven.

Indien u verkopen heeft gedaan via Marktplaats en/of een Marktplaats-account heeft, zal de gemeente u vragen waar de stortingen en/of bijschrijvingen op uw bankrekening betrekking op hebben en of u van de verkopen op Marktplaats een boekhouding of overzicht heeft bijgehouden.

Indien blijkt dat er in een periode van een jaar of meerdere jaren meerdere verkopen heeft gedaan via Marktplaats, zal de gemeente u verzoeken om per bijschrijving / verkoop aan te geven wat u heeft verkocht en waarom u iets heeft verkocht. U zal dan eventueel worden verzocht om aanvullend bewijs te verstrekken, als bijvoorbeeld mail of appberichten met de koper.

Lukt het u niet om deze gegevens te overleggen en geen voor de gemeente duidelijke verklaring over de verkopen via Marktplaats te geven, dan kan de gemeente besluiten om uw uitkering over bepaalde maanden of zelfs helemaal in te trekken/beëindigen, omdat de gemeente stelt dat sprake is van handel via Marktplaats en u door de verkopen een inkomen heeft verdiend gelijk aan – of hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm of dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. De gemeente kan dan de verkopen aanmerken als inkomsten die gekort hadden moeten worden op uw bijstandsuitkering. De gemeente zal dan de in die maanden verstrekte bijstand van u terugvorderen.

Het is dan belangrijk om tijdig bezwaar in te dienen tegen de herziening en terugvordering van de bijstandsuitkering. Indien u een apart besluit heeft ontvangen over de intrekking (beëindiging) van uw bijstandsuitkering of het opleggen van een boete dient ook daar bezwaar tegen te worden ingediend. Ons kantoor kan namens u bezwaar indienen.

Bezwaarschrift indienen bij uitkering en Marktplaats-verkopen

Wij kunnen namens u bezwaar indienen tegen een intrekkingsbesluit en een herzienings-/terugvorderingsbesluit als u van mening bent dat er bijvoorbeeld geen sprake is geweest van handel via Marktplaats en wij van mening zijn dat er ook juridische gronden zijn om het intrekkingsbesluit en terugvorderingsbesluit van de gemeente aan te vechten.

Wij kunnen samen met u de zaak op ons kantoor bespreken, maar het kan ook telefonisch en via mail. Wij werken door heel Nederland.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.

Wij adviseren u als u een intrekkings-, herziening – terugvorderings-, of boete-besluit heeft ontvangen dan ook direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend.

Bel en u krijgt direct een advocaat te spreken!! 020-6730055