WIA afgewezen

Maak tijdig bezwaar nadat uw aanvraag WIA afgewezen is

Is uw aanvraag voor een uitkering WIA afgewezen door het UWV of bent u het oneens met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid? Walker & Wittensleger advocaten zorgt ervoor dat tijdig bezwaar wordt ingediend tegen deze beslissing. Onze deskundige advocaten hebben ruime ervaring op het terrein van socialezekerheidswetgeving. Ons advocatenkantoor staat sinds 2001 cliënten bij die problemen hebben met het UWV, de SVB of de Sociale Dienst van de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de WIA afgewezen, is worden ingediend bij het UWV. Afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dat voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat de juridische kosten grotendeels door de overheid worden betaald.

Hoorzitting

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de WAO. De mate van arbeidsongeschiktheid ofwel het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op basis van de bevindingen van een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Dit wordt vastgelegd in een rapportage, waarin staat wat voor werk u – gezien uw medische situatie – wél kan verrichten. Walker & Wittensleger kan voor u bezwaar maken tegen de juistheid van de bevindingen van de UWV-arts en/of arbeidsdeskundige. Tijdens de bezwaarprocedure vindt dan een hoorzitting plaats, waarbij u met uw advocaat van ons kantoor aanwezig zullen zijn en waarbij namens het UWV een bezwaarverzekeringsarts aanwezig is, die uw medische situatie opnieuw beoordeelt.

Deskundige hulp als uw WIA afgewezen is

Om aanspraak te maken op een WIA-uitkering moet u 35% of meer arbeidsongeschikt zijn. Bij een lager arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de WIA afgewezen. Mogelijk heeft u wel recht op een Wajong-uitkering als u al vóór uw 18e jaar arbeidsongeschikt was. Walker & Wittensleger advocaten is bekend met alle regelgeving en uitkeringen op het gebied van sociale zekerheid en tevens gespecialiseerd in arbeidsrechten personen- en familierecht. Is uw WIA afgewezen en wilt u bezwaar maken? Neem direct contact op. Dat kan telefonisch (020 – 673 00 55), via e-mail ([email protected]) of via het online contactformulier. U krijgt binnen 24 uur een

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact