Uitkering en auto op naam

Gemeente controleren het recht op een bijstandsuitkering/PW-uitkering regelmatig door het instellen van een heronderzoek. In het kader van dat heronderzoek wordt u dan onder andere gevraagd om de bankafschriften van de afgelopen drie (3) maanden te verstrekken. De gemeente controleert bij het heronderzoek van uw uitkering ook of u een auto op naam heeft staan door een koppeling met de RDW gegevens.

Indien blijkt dat er in een periode van een jaar of meerdere jaren dat u een uitkering heeft veel auto’s op uw naam hebben gestaan, zal de gemeente u verzoeken om per auto aan te geven wat het aankoopbedrag was en voor hoeveel u de auto weer verkocht heeft. Daarbij dient u ook de aankoop- en verkoopnota te overleggen alsmede het vrijwaringsbewijs.

Lukt u het niet om deze gegevens te overleggen en geen voor de gemeente duidelijke verklaring over uw autobezit te geven, dan kan de gemeente besluiten om uw uitkering over bepaalde maanden of helemaal in te trekken/beëindigen, omdat de gemeente stelt dat sprake is van handel in auto’s en u door de inkomsten uit deze autohandel een inkomen heeft verdiend gelijk aan – of hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm of dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. De in die maanden of periode verstrekte bijstand zal dan worden teruggevorderd.

In die situaties is het van zeer groot belang dat tijdig bezwaar wordt ingediend tegen de terugvordering van de bijstandsuitkering. Indien u een apart besluit heeft ontvangen over de intrekking (beëindiging) van uw bijstandsuitkering dient ook hiertegen bezwaar te worden ingediend.

Bezwaarschrift indienen bij uitkering en auto op naam

Wij kunnen namens u bezwaar indienen tegen een intrekkingsbesluit en een herzienings-/terugvorderingsbesluit als u van mening bent dat er bijvoorbeeld geen sprake is geweest van autohandel en wij van mening zijn dat er ook juridische gronden zijn om het intrekkingsbesluit en terugvorderingsbesluit van de gemeente aan te vechten.

Wij kunnen samen met u de zaak op ons kantoor bespreken, maar het kan ook telefonisch, via skype of bijvoorbeeld via facetime. Wij werken door heel Nederland.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.

Wij adviseren u als u een intrekkings-, herziening - of terugvorderingsbesluit heeft ontvangen dan ook direct telefonisch contact met ons kantoor op te nemen om een afspraak te maken, zodat tijdig bezwaar kan worden ingediend.

Bel ons direct!! 020-6730055