Vakantiegeld ingehouden uitkering

Juridische hulp bij onterecht vakantiegeld ingehouden op uw uitkering

Iedereen die in Nederland werkt of een uitkering ontvangt, heeft recht op vakantiegeld. Het komt regelmatig voor dat de deurwaarder namens de gemeente of het UWV volledig of gedeeltelijk beslag legt op uw vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt dan gebruikt ter aflossing van de openstaande vordering. Als er vakantiegeld wordt ingehouden op de uitkering dient er rekening te worden gehouden met de wettelijke beslagvrije voet. Ofwel: als de gemeente, UWV of SVB vakantiegeld inhoudt, mag u niet onder het bestaansminimum komen. Anders handelt de uitkeringsinstantie in strijd met de wet. Schakel direct de hulp in van Walker & Wittenslager advocaten als er onterecht vakantiegeld ingehouden is op uw uitkering.

Maak binnen zes weken bezwaar tegen niet krijgen (volledige) vakantiegeld

Heeft u een WW-, ZW-, Wajong- WIA-, WAO- of WAZ-uitkering? Of een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet (PW-uitkering)? Dan heeft u recht op vakantiegeld. De gemeente en UWV zijn wettelijk verplicht om vakantiegeld te reserveren over uw uitkering en dit eenmaal per jaar – eind mei of uiterlijk begin juni – uit te betalen. In de praktijk wordt het vakantiegeld nogal eens grotendeels of in zijn geheel verrekend met de schuld die u bij de uitkeringsinstantie heeft. Met als gevolg dat u niets van het vakantiegeld terugziet. Wordt bij u vakantiegeld ingehouden op uw uitkering? Kom direct in actie en neem contact op met Walker & Wittensleger, die binnen zes weken na de beslissing (de uitkeringsspecificatie) een bezwaarprocedure kan starten als er ten onrechte vakantiegeld is ingehouden.

Regelmatig te veel vakantiegeld ingehouden op uitkering

De Hoge Raad heeft bepaald dat bij de hoogte van de inhouding ter aflossing van vordering die de instantie op u heeft moet worden gekeken naar de beslagvrije voet over een heel jaar . Als uw inkomen door het niet betalen van het vakantiegeld door de gemeente, UWV of SVB onder het bestaansminimum komt, handelt de uitkeringsinstantie onrechtmatig. Er wordt dan meer vakantiegeld ingehouden op uw uitkering dan wettelijk is toegestaan. In het geval u een bijstandsuitkering ontvangt en er wordt € 500 of meer ten onrechte ingehouden aan vakantiegeld, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook als een lager bedrag aan vakantiegeld ingehouden is op uw uitkering is kan Walker & Wittensleger uw deskundige en betrokken partner zijn in een verweer.

Wilt u meer informatie, advies of een bezwaar laten indienen als vakantiegeld ingehouden is op uw uitkering? Bel (020 – 673 00 55) direct, e-mail ([email protected]) of gebruik het online contactformulier voor doelgerichte rechtshulp.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact