Nieuws artikelen

Dak- en thuislozen gemeente Amsterdam

​De gemeente Amsterdam laat en dak- en thuislozen een ‘inlichtingen en opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze’ formulier tekenen, waarin de aanvrager voor een PW-uitkering (bijstandsuitkering) moet invullen op welke adressen/plaatsen hij/zij verblijft en hoe laat hij/zij aankomt op en weggaat van die adressen. Verder wordt aangegeven dat wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de gemeente.

Beslag of inhouding vakantiegeld

​In de maand mei wordt als het goed is uw vakantiegeld uitbetaald. ‘Als het goed is’, omdat als u een schuld heeft aan de gemeente vaak het vakantiegeld ingehouden wordt door de gemeente ter aflossing op de openstaande vordering. Maar vaak mag het vakantiegeld niet (volledig) worden ingehouden, omdat daarmee de voor u geldende beslagvrije voet (artikel 475 d Rv) wordt aangetast. Kortom, vaak wordt door gemeentes of schuldeisers meer geld ingehouden van uw vakantiegeld dan zij mogen (laten) inhouden.