Nieuws artikelen

Blokkering uitkering

Veel gemeentes, maar ook het UWV of de SVB blokkeren soms de uitkering. U ontvangt dan meestal geen besluit over de blokkering en merkt de blokkering pas als uw uitkering niet wordt uitbetaald. Vaak wordt, omdat er nog een onderzoek plaatsvindt, weinig of geen informatie verstrekt over de blokkering. Soms duurt zo’n situatie maanden met uiteraard als gevolg dat rekeningen niet kunnen worden betaald en schulden worden gemaakt. Het is echter niet nodig om alleen maar af te wachten en het aan de instantie over te laten wat er gaat gebeuren.

Opschorting bijstandsuitkering/pw-uitkering (deel 2)

Een gemeente kan tot opschorting van uw bijstandsuitkering overgaan als u niet alle gegevens, die voor de verlening van uw bijstandsuitkering noodzakelijk zijn, heeft verstrekt aan uw gemeente en u dit te verwijten valt (artikel 54 Participatiewet). Dat kan om allerlei gegevens gaan, zoals bankafschriften, een huurovereenkomst, een legitimatiebewijs, etc.

Is de WIA nog eerlijk? (deel 2)

​Om de arbeidsongeschiktheid van iemand te beoordelen, wordt wat hij of zij kon verdienen, afgezet tegen wat hij of zij zou kunnen verdienen in door het UWV uitgezochte functies. Die functies moeten in Nederland bestaan. Het UWV moet voor een beoordeling van de arbeidsgeschiktheid in het kader van de WIA, drie functies vinden die alle drie minimaal drie arbeidsplaatsen hebben. Het uurloon dat iemand verdiende (maatmanloon) wordt dan afgezet tegen het uurloon (de middelste qua uurloon van de drie door het UWV gevonden functies) dat men zou kunnen verdienen. Tot zover een redelijk systeem, niet geweldig, maar een goede basis voor een eerlijke beoordeling.