• Home
  • Regio
  • Advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel

Advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel

Advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel

Heeft u juridische hulp nodig vanwege problemen met uw bijstandsuitkering, WW-uitkering, WIA, WAO-uitkering, Ziektewetuitkering of andere uitkering op het gebied van de sociale zekerheid? Neem direct contact op met de advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel van Walker & Wittensleger. Ons informele, toegankelijke en resultaatgerichte advocatenkantoor staat sinds 2001 cliënten met een bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau bij, die worden getroffen door een nadelig uitkeringsbesluit van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV. Met de hulp van de advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel wordt voorkomen dat u in de financiële problemen geraakt.

Geen hoge advocatenkosten dankzij subsidie

U hoeft niet bang te zijn voor hoge advocatenkosten. De advocaat bijstand in Ouderkerk aan de Amstel verleent, afhankelijk van uw inkomen, gesubsidieerde rechtsbijstand en kan dit voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het eerste gesprek met de advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel is altijd gratis.

De advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel is uw juridische partner bij:

  • Stopzetting, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel: specialist in sociale zekerheid

De advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel heeft actuele kennis en ruime ervaring op het brede terrein van de socialezekerheidswetgeving. U wordt deskundig geholpen als u een probleem heeft met een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), WIA, WW, WAO, Ziektewet, Wajong, Toeslagenwet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), AOW en AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen).

Schakel de advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel in

Bel direct (020 – 673 00 55) naar de advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel voor juridische hulp, of stuur een e-mail ([email protected]) of vul het online contactformulier in. Binnen 6 weken na dagtekening van het uitkeringsbesluit moet het bezwaar- of beroepschrift zijn ingediend. De advocaat bijstand Ouderkerk aan de Amstel kan zo nodig ook een voorlopige voorziening (spoedprocedure) bij de rechtbank aanvragen, om via een afgedwongen voorschot of hervatting van de uitkering tijdelijke geldproblemen te voorkomen.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact