Bezwaarschrift terugvorderen uitkering

Deskundige hulp bij een bezwaar tegen een terugvordering uitkering

Als u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, moet u deze terugbetalen aan de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze uitkeringsinstanties zijn verplicht tot een terugvordering uitkering. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing als u het niet eens bent met de teruggevorderde uitkering. Walker & Wittensleger advocaten is gespecialiseerd in socialezekerheidswetgeving, inclusief bijstandszaken. Onze deskundige en ervaren advocaten staan dagelijks cliënten bij die problemen hebben met bijvoorbeeld hun bijstandsuitkering ofwel Participatiewet-uitkering, WAO-uitkering, WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering, Ziektewet-uitkering of de WMO.

Vele redenen voor terugvordering van een uitkering

Er zijn vele redenen waarom een uitkeringsinstantie tot een terugvordering uitkering besluit. Als u verkeerde of onvolledige informatie heeft doorgegeven, waardoor er te veel uitkering is betaald. Als de uitkeringsinstantie (gemeente) van mening is dat de te veel betaalde uitkering het gevolg is van fraude (schending inlichtingenplicht), wordt door de uitkeringsinstantie (gemeente) het deel van de uitkering waar u geen recht op had teruggevorderd of verrekend met bijvoorbeeld het tegoed aan vakantiegeld. De advocaten van Walker & Wittensleger starten in overleg met u een bezwaarprocedure. Met als inzet de inhouding op de uitkering of een beëindiging / intrekking van de uitkering terug te draaien of de terugvordering uitkering ongedaan te maken, dan wel het verlagen van het terugvorderingsbedrag.

Uw inkomen mag niet onder het bestaansminimum komen

Krijgt u vanwege een terugvordering uitkering minder of helemaal geen vakantiegeld? Conform een uitspraak van de Hoge Raad moet het maandelijks bedrag dat voor u beschikbaar blijft minimaal 90% van de bijstandsnorm zijn. Als uw inkomen door niet-betaling van het vakantiegeld door de gemeente of het UWV onder het bestaansminimum komt doordat de voor u geldende beslagvrije voet wordt aangetast dan handelt de uitkeringsinstantie onrechtmatig. In geval u een bijstandsuitkering ontvangt en er wordt € 500 of meer ten onrechte ingehouden aan vakantiegeld, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt slechts een geringe, inkomensafhankelijke bijdrage voor de juridische hulp. Ook bij een lager bedrag aan ingehouden vakantiegeld kan Walker & Wittensleger uw deskundige en betrokken partner zijn in een verweer.

Direct een bezwaarschift terugvorderen uitkering indienen

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente, het UWV of de SVB, waarin melding wordt gemaakt van een herziening, intrekking of terugvordering uitkering? Aarzel niet en schakel direct Walker & Wittensleger advocaten in. Wij starten zo spoedig mogelijk, maar binnen de termijn van zes weken na dagtekening van het besluit een bezwaarprocedure om de terugbetaling van de uitkering aan te vechten. Onze juridische inzet hoeft u bij een minimuminkomen vrijwel niets te kosten. Dankzij gefinancierde rechtsbijstand voor minima betaalt u slechts een geringe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage en als daarvoor bijzondere bijstand kan worden aangevraagd, heeft u vaak helemaal geen kosten.

Neem contact op voor een terugvordering uitkering

Advocatenkantoor Walker & Wittensleger helpt al sinds 2001 cliënten die in de (financiële) problemen komen bij kwesties op het gebied van sociale zekerheid werken landelijk en staan voor een informele en resultaatgerichte werkwijze. Het eerste gesprek is altijd gratis bij problemen met uw uitkering. Bij een inkomen op minimumniveau of iets daarboven, waardoor u geen geld heeft voor een juridische procedure, vragen de advocaten van ons kantoor voor u gefinancierde rechtsbijstand aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wacht niet te lang, want uw bezwaar moet binnen zes

weken na de brief (besluit) terugvordering uitkering worden ingediend. U kunt ons bellen (020 – 673 00 55), e-mailen ([email protected]) of benaderen via het online contactformulier.

Bezwaar tegen opgelegde boete

Als de uitkeringsinstantie (gemeente) van mening is dat de te veel betaalde uitkering het gevolg is van fraude (schending inlichtingenplicht), kan door de uitkeringsinstantie (gemeente) aan u een boete worden opgelegd. Ook hiervoor adviseren wij u direct contact met ons op te nemen. Onze ervaring is dat een bezwaar tegen een opgelegde boete succes kan hebben en de aan u opgelegde boete kan dan komen te vervallen of op een lager bedrag worden vastgesteld.

Neem contact op voor een terugvordering uitkering

Advocatenkantoor Walker & Wittensleger helpt al sinds 2001 cliënten die in de (financiële) problemen komen bij kwesties op het gebied van sociale zekerheid en personen- en familierecht. Wij werken landelijk en staan voor een informele en resultaatgerichte werkwijze. Het eerste gesprek is altijd gratis. Als u geen geld heeft voor een juridische procedure, vragen de advocaten van ons kantoor voor u gesubsidieerde rechtsbijstand aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wacht niet te lang, want uw bezwaar moet binnen zes weken na de brief (besluit) terugvordering uitkering worden ingediend. U kunt ons bellen (020 – 673 00 55), e-mailen ([email protected]) of benaderen via het online contactformulier.

Boete
Als de uitkeringsinstantie (gemeente) van mening is dat de teveel betaalde uitkering het gevolg is van fraude (schending inlichtingenplicht), kan door de uitkeringsinstantie (gemeente)aan u een boete worden opgelegd. Ook hiervoor adviseren wij u direct contact met ons op te nemen. Onze ervaring is dat een bezwaar tegen een opgelegde boete vaak succes heeft en de aan u opgelegde boete komt te vervallen of op een lager bedrag worden vastgesteld.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact