Rechtsbijstand advocaat

Rechtsbijstand advocaat als deskundige hulp bij uitkeringsproblemen

Een rechtsbijstand advocaat is voor vele mensen met een minimuminkomen een welkome en deskundige hulp bij problemen met een uitkering van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de gemeente. Walker & Wittensleger is een toonaangevend advocatenkantoor, dat al sinds 2001 cliënten helpt die financieel getroffen worden door een afwijzing, stopzetting, terugvordering of beëindiging van een uitkering op het gebied van de sociale zekerheid. Wij beschikken over deskundige en ervaren advocaten met werkervaring bij uitkeringsinstanties, die als rechtsbijstand advocaat voor u een gerichte bezwaarprocedure starten bij een uitkeringsprobleem. De rechtsbijstand advocaat kan tevens een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen, om financiële problemen te voorkomen.

In socialezekerheidswetgeving gespecialiseerde advocaten

De advocaten van Walker & Wittensleger zijn gespecialiseerd op diverse rechtsterreinen. Naast het socialeverzekeringsrecht hebben zij kennis en jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en personen- en familierecht. Cliënten met een bijstandsuitkering zijn voor onze inzet als rechtsbijstand advocaat weinig tot geen kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis. Als u niet te veel inkomsten of vermogen heeft, heeft u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij kunnen deze bijdrage voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. Onder de sociale zekerheid vallen vele wetten. Als rechtsbijstand advocaat zijn wij uw betrouwbare en professionele partner bij problemen met uitkeringen, voortvloeiende uit de Participatiewet, WW, WIA, WAO, AOW, AKW, Wajong, Ziektewet, Toeslagenwet, AIO en WMO.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact