Uitkering stopgezet

Vraag hulp bij een bezwaar als uw uitkering stopgezet is

Is uw uitkering stopgezet en bent u het er niet mee eens? Laat u bijstaan door de ervaren professionals van Walker & Wittensleger advocaten, die gespecialiseerd zijn in de gecompliceerde socialezekerheidswetgeving. Het besluit van de uitkeringsinstantie om een uitkering te beëindigen is niet altijd terecht of rechtmatig. Roep onze hulp in als uw uitkering stopgezet is. Wij beoordelen de beslissing van de gemeente, het UWV of de SVB en kunnen een bezwaarprocedure starten. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de brief met de melding dat de uitkering stopgezet of beëindigd is, worden ingediend. Een bezwaar kan leiden tot herziening of intrekking van het gemeentelijke besluit om de uitkering te stoppen. Er kan ook een spoedprocedure (voorlopige voorziening) bij de voorzieningenrechter van de rechtbank worden begonnen als u – doordat uw uitkering stopgezet is – in financiële problemen komt.

Verschillende redenen voor het beëindigen van een uitkering

Er zijn verschillende redenen waarom een uitkering stopgezet wordt door de uitkeringsinstantie. Mogelijk is de uitkeringsinstantie van mening dat u niet voldaan heeft aan uw inlichtingenplicht. Bijvoorbeeld dat u een gezamenlijke huishouding voert, omdat u bent gaan samenwonen en dit niet heeft doorgegeven. Of dat u inkomsten heeft naast uw uitkering en u dit niet heeft doorgegeven. Dit wordt beschouwd als niet opgegeven inkomsten. Bij het niet opgeven van inkomsten naast de bijstandsuitkering dan wel bij uitkeringsfraude wordt mogelijk de uitkering stopgezet. Voor cliënten met een inkomen op bijstandsniveau is er de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Walker & Wittensleger vraagt dit voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het eerste gesprek met onze advocaat nadat uw uitkering stopgezet is, is altijd gratis.

Hulp als uw inkomensbescherming en bestaanszekerheid wegvalt

De advocaten van Walker & Wittensleger staan dagelijks cliënten bij die problemen hebben met hun uitkering op het gebied van de sociale zekerheid. De socialezekerheidswetgeving biedt mensen met een minimuminkomen inkomensbescherming en bestaanszekerheid. Onze advocaten helpen als uw uitkering stopgezet is, voortvloeiende uit de Participatiewet / bijstandsuitkering / vroegere WWB, de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering), WW (Werkloosheidswet), ZW (Ziektewet), TW (Toeslagenwet), Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen), AOW (Algemene Ouderdomswet). Heeft u problemen met de gemeente, het UWV of de SVB op een van deze gebieden? Neem direct contact op met ons kantoor.

Actuele kennis en jarenlange ervaring op diverse rechtsterreinen

Advocatenkantoor Walker & Wittensleger koppelt juridische deskundigheid aan een informele en persoonlijke omgang met de klant. Het resultaat staat natuurlijk altijd voorop. Al onze advocaten hebben actuele kennis en jarenlange ervaring op diverse rechtsterreinen. U kunt rekenen op deskundige hulp en advies in geval uw uitkering stopgezet is of er een ander uitkeringsprobleem is. Wij staan u onder andere bij met de volgende diensten:

  • Afwijzing, opschorting, stopzetting of verlaging van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Gefinancierde rechtsbijstand bij een minimuminkomen

Wacht niet te lang als uw uitkering stopgezet is. Er moet binnen 6 weken na de dagtekening van de brief van de uitkeringsinstantie een bezwaarprocedure worden gestart. Als de reageertermijn wordt overschreden, is de beschikking definitief en kan hier niets meer tegen worden gedaan. Een nadelig uitkeringsbesluit zorgt voor veel stress en kan u in geldnood brengen. Wij zijn uw betrokken partner met een doelgerichte juridische procedure. De inzet is om de stopzetting, opschorting, inhouding of terugvordering van uw uitkering ongedaan te maken. Of uw uitkering alsnog gehonoreerd te krijgen. Bij een minimuminkomen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waarvoor bij de gemeente bijzondere bijstand kan worden aangevraagd.

Deskundige, informele en resultaatgerichte aanpak bij uitkering stopgezet

Walker & Wittensleger advocaten staat al sinds 2001 cliënten bij die problemen hebben met het UWV, de Sociale verzekeringsbank of de gemeente over bijstandszaken. Onze deskundige, informele en resultaatgerichte aanpak in het socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht evert een hoge klanttevredenheid op. Als u ons belt, krijgt u direct een advocaat aan de lijn waar u uw probleem aan kunt voorleggen en waar u eventueel een afspraak mee kunt maken. Bel naar 020 – 673 00 55 als uw uitkering stopgezet is, e-mail ons ([email protected]) of verzend het ingevulde online contactformulier. Wij reageren binnen 24 uur.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact