Bijstand advocaat

Een bijstand advocaat voor een doelgerichte bezwaarprocedure

Is uw aanvraag voor bijstand afgewezen, stopgezet of beëindigd? Heeft u een terugvordering van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de gemeente ontvangen? Is u een boete of maatregel opgelegd of wordt u verdacht van bijstandsfraude? Welk bijstandsprobleem u ook heeft, u doet er goed aan u te laten bijstaan door een deskundige en ervaren bijstand advocaat om een doelgerichte bezwaarprocedure te voeren. Walker & Wittensleger advocaten is gespecialiseerd in bijstandszaken. Onze advocaten helpen sinds 2001 dagelijks cliënten die problemen hebben met een uitkeringsinstantie, met als inzet om de uitkering alsnog gehonoreerd te krijgen of een inhouding, beëindiging of terugvordering van een uitkering ongedaan te maken. De eerste afspraak met onze bijstand advocaat is gratis.

Bezwaar binnen zes weken en voorlopige voorziening

De socialezekerheidswetgeving biedt mensen met een minimuminkomen inkomensbescherming en bestaanszekerheid. De bijstand advocaat van Walker & Wittensleger helpt bij problemen met uitkeringen uit de WIA, WAO, Wajong, WW, Ziektewet, Toeslagenwet, Participatiewet, WMO, AIO, AOW en AKW. Vaak gaat het om een beëindiging, stopzetting, afwijzing of terugvordering van een uitkering, dan wel om een opgelegde boete of maatregel. U kunt een geschil met de uitkeringsinstantie hebben vanwege inhouding van vakantiegeld, te hoge maandelijkse inhoudingen op uw bijstandsuitkering, een geconstateerde gezamenlijke huishouding of opgelegde arbeidsverplichtingen. Onze bijstand advocaat beoordeelt de kwestie en start zo snel mogelijk een bezwaarprocedure. Dit moet binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing gebeuren. De bijstand advocaat kan daarnaast bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen, waarin hij de rechtbank verzoekt de gemeente te verplichten een voorschot aan u uit te betalen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand voor een bijstand advocaat

Bij een laag inkomen en weinig vermogen, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat u weinig tot geen kosten heeft voor de bijstand advocaat. Wij vragen een bijdrage bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aan. Walker & Wittensleger advocaten is niet alleen specialist in bijstandszaken, maar ook in arbeidsrecht en personen- en familierecht. Als u ons belt (020 – 673 00 55), krijgt u direct een bijstand advocaat aan de lijn. U kunt uw vragen of verzoek om een afspraak ook per e-mail ([email protected]) of via het online contactformulier kenbaar maken. U krijgt binnen 24 uur antwoord.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact