Advocaat bijstand Purmerend

Advocaat bijstand Purmerend

Als uw aanvraag voor een uitkering door de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank is afgewezen, uw uitkering is stopgezet, opgeschort of verlaagd, komt advocaat bijstand Purmerend als geroepen. De deskundige en resultaatgerichte advocaten van Walker & Wittensleger helpen u bij een bezwaar tegen een afwijzing van de uitkering, beëindiging van uw uitkering, opgelegde boete of maatregel, terugvordering van bijstand, te hoge maandelijkse inhoudingen op uw uitkering of inhouding van vakantiegeld. Uw advocaat bijstand Purmerend voert ook bezwaar- en beroepsprocedures bij opgelegde arbeidsverplichtingen, huisbezoek of een beslissing over een geconstateerd gezamenlijk huishouden, De juridische procedure hoeft u vrijwel niets te kosten. Neem contact op voor meer informatie of schakel bij uitkeringsproblemen direct advocaat bijstand Purmerend in.

Beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand

Walker & Wittensleger heeft jarenlange ervaring op diverse rechtsterreinen, waaronder de socialezekerheidswetgeving. Onze advocaat bijstand Purmerend helpt u als u problemen heeft met een uitkering, die voortvloeien uit een van de volgende wetten:

 • Participatiewet (Bijstandswet, vroegere WWB)
 • WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • ZW (Ziektewet)
 • TW (Toeslagwet)
 • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
 • WW (Werkeloosheidswet)
 • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
 • AKW (Algemene kinderbijslagwet)
 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen)

Als u een inkomen op minimumniveau of bijstandsuitkering heeft, kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als advocaat bijstand Purmerend vragen wij dit voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen of vermogen. Deze kosten krijgt u meestal via een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente vergoed.

Voorkom financiële problemen met advocaat bijstand Purmerend

Als u een nadelige mededeling van een uitkeringsinstantie heeft gehad, moet binnen 6 weken na dagtekening bezwaar worden aangetekend. De advocaat bijstand Purmerend zet deze procedure voor u in werking en kan zo nodig gelijktijdig een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. De rechter wordt verzocht om een voorschot of hervatting van de uitkering, in afwachting van de beslissing op de bezwaarprocedure. U komt hierdoor niet in financiële moeilijkheden.

Schakel de advocaat bijstand Purmerend in

Advocaat bijstand Purmerend nodig? Bel (020 – 673 00 55) of mail ([email protected]) voor een eerste, gratis gesprek, of gebruik het online contactformulier. Wij reageren binnen 24 uur.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact