Verlaging bijstand

Verlaging bijstand / opleggen maatregel

Is uw bijstandsuitkering door de gemeente verlaagd en bent u het daar niet mee eens? Roep direct de hulp in van Walker & Wittensleger advocaten, dat gespecialiseerd is in socialezekerheidswetgeving. Onze ervaren en betrokken advocaten starten binnen zes weken een bezwaarprocedure tegen de verlaging bijstand. Het bezwaar is erop gericht dat de uitkeringsinstantie het besluit tot verlaging van de bijstandsuitkering herziet of intrekt. De gemeentelijke beslissing is niet altijd terecht of rechtmatig. Alle reden om u juridisch te laten bijstaan. Als u een minimuminkomen heeft, bent u weinig tot geen kosten kwijt aan juridische hulp. Walker & Wittensleger vraagt als specialist in bijstandszaken gesubsidieerde rechtsbijstand aan bij de Raad van Rechtsbijstand.

Rechten en verplichtingen bij een bijstandsuitkering

U hebt recht op financiële hulp als u geen baan heeft en niet of onvoldoende in uw bestaan kan voorzien. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dient u zich aan een aantal verplichtingen te houden. In geval deze verplichtingen niet of niet volledig worden nagekomen, kan de gemeente tot verlaging bijstand besluiten en u een maatregel opleggen. Hier kunnen door de uitkeringsinstantie verschillende redenen voor worden aangedragen, zoals:

• Het onvoldoende nakomen van een arbeidsverplichting of tegenprestatie

• Te snel uw vermogen interen

• Onheuse bejegening van een medewerker van de uitkeringsinstantie

• Verwijtbaar werkloos worden

Deskundig en doelgericht bezwaar tegen verlaging bijstand

De advocaten van Walker & Wittensleger staan klaar om uw probleem aan te vechten, als u de opgelegde maatregel / sanctie onterecht vindt. Wij kunnen bezwaar indienen bij verlaging bijstand. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van het gemeentelijk besluit gebeuren. Ons kantoor is al sinds 2001 gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die problemen hebben met het UWV, de SVB of hun bijstandsuitkering van de gemeente. Het bezwaar bij de gemeente kan maanden in beslag nemen. Om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt, kunnen wij een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Met als doel om het besluit op te schorten, totdat er een beslissing op bezwaar is.

Gefinancierde rechtsbijstand bij een minimuminkomen

De inzet van Walker & Wittenslager is nagenoeg kosteloos als u een minimuminkomen heeft. Het eerste gesprek met onze advocaat is altijd gratis. U komt bij een uitkering op bijstandsniveau in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Wij vragen dit voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Vaak is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de eigen bijdrage. Wij verzorgen het bezwaar tegen verlaging bijstand met een deskundige, informele en resultaatgerichte aanpak. Bel ons op (020 – 673 00 55) met uw uitkeringsprobleem. U krijgt gelijk een advocaat aan de lijn. Of neem contact op per e-mail ([email protected]) of via het online contactformulier.

Neem direct contact met ons op

020-6730055

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact