Advocaat bijstand Zaandam

Advocaat bijstand Zaandam

Problemen met uw uitkering van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV kunnen al snel tot financiële moeilijkheden leiden. Schakel direct Walker & Wittensleger advocaten in, dat sinds 2001 cliënten helpt die worden getroffen door een nadelige beslissing van een uitkeringsinstantie. Als advocaat bijstand Zaandam helpen wij mensen met een inkomen op minimumniveau bij een doelgerichte juridische procedure. De inzet is om uw uitkering alsnog gehonoreerd te krijgen, of de inhouding, terugvordering, opschorting of stopzetting van de uitkering ongedaan te maken. Bel naar 020 – 673 00 55 of neem online contact op voor een advocaat bijstand Zaandam.

Als advocaat bijstand Zaandam helpen wij u bij problemen in verband met:

  • Stopzetting, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Gesubsidieerde juridische hulp

De deskundige, ervaren advocaten van Walker & Wittensleger hanteren bij problemen met uw bijstand een informele benadering en resultaatgerichte werkwijze. Als u een bijstandsuitkering ontvangt of een laag inkomen heeft, bestaat de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen als advocaat Zaandam een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aan. Ook kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente, zodat u geen of minimale kosten van de rechtsgang heeft. Het eerste gesprek is altijd gratis.

Onze advocaat bijstand Zaandam is uw betrouwbare partner bij problemen op het gebied van de socialezekerheidswetgeving. Hieronder vallen de Participatiewet (Bijstandswet, vroegere WWB), WIA, WW, WAO, AOW, Wajong, AKW, Ziektewet, Toeslagenwet, WMO en AIO.

Schakel de advocaat bijstand Zaandam in

Als advocaat bijstand Zaandam beoordelen wij uw specifieke situatie en starten zo snel mogelijk een bezwaarprocedure. Dit dient binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing te gebeuren. Wij kunnen daarnaast een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen om zo, vooruitlopend op de beslissing op bezwaar, te trachten dat de gemeente door de rechter wordt verplicht om een voorschot aan u uit te betalen tot er een beslissing op het bezwaar is.

Bel direct voor hulp, een eerste, gratis gesprek of uw vragen met de advocaat bijstand Zaandam (020 – 673 00 55), stuur een e-mail ([email protected]) of vul het online contactformulier in. Wij reageren binnen 24 uur.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact