Advocaat bijstand Amstelveen

Advocaat bijstand Amstelveen

Woont u in Amstelveen of omgeving en heeft u een probleem met een uitkering van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV? Vraag direct juridische hulp aan bij de advocaat bijstand Amstelveen van Walker & Wittensleger advocaten, dat sinds 2001 gespecialiseerd is in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in onder meer bijstandszaken. Als u een inkomen op minimumniveau heeft, kunt u een beroep doen op gefinancierde bijstand. Wij vragen dan een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand aan bij de Raad voor Rechtsbijstand, zodat u niet in financiële problemen komt. Wacht niet langer en neem contact op met de advocaat bijstand Amstelveen.

Als advocaat bijstand Amstelveen zijn wij uw betrouwbare en deskundige partner bij bezwaar en beroep in verband met:

  • Afwijzing, opschorting, stopzetting of verlaging van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Beroep of bezwaar bij uitkeringsproblemen

De advocaat bijstand Amstelveen staat u bij als u problemen heeft met uw uitkering op het gebied van sociale zekerheid. Het kan gaan om een bijstandsuitkering, voortvloeiende uit de Participatiewet/WWB, maar ook om een werkloosheidsuitkering (WW), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO), kinderbijslag (AKW) of een conflict over een uitkering van de Ziektewet, WIA, Wajong, Toeslagenwet, WMO, AOW of AIO.

Binnen 6 weken na dagtekening van de nadelige beslissing van de uitkeringsinstantie dient schriftelijk bezwaar of beroep te worden aangetekend. Raadpleeg daarom direct de advocaat bijstand Amstelveen. Om te voorkomen dat u in financiële problemen komt, kunnen wij een spoedprocedure (voorlopige voorziening) starten. Inzet is dan om een rechterlijke uitspraak te krijgen, dat een voorschot aan u moet worden uitbetaald of een uitkering moet worden hervat, totdat de beslissing over het beroep of bezwaar is gevallen.

Schakel de advocaat bijstand Amstelveen in

Neem contact op met de advocaat bijstand Amstelveen voor een gratis eerste gesprek. Beoordeeld wordt of en hoe wij u kunnen bijstaan als uw uitkering afgewezen, gestopt, opgeschorst of verlaagd is, dan wel uw uitkering wordt teruggevorderd. Bel ons op (020- 673 00 55), e-mail ons ([email protected]) of gebruik het online contactformulier. Uw advocaat bijstand Amstelveen reageert binnen 24 uur.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact