Advocaat bijstand Bussum

Advocaat bijstand Bussum

In conflict over uw uitkering van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank? De advocaat bijstand Bussum van Walker & Wittensleger is de aangewezen partner om u te adviseren over de kansen op een succesvol bezwaar en u juridisch bij te staan in het geschil met de uitkeringsinstantie. Het kan gaan om een afwijzing, intrekking, verlaging of terugvordering van uw uitkering, of een opgelegde boete of maatregel. De advocaat bijstand Bussum kan u ook bijstaan in een spoedprocedure en een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank met als doel het verkrijgen van een voorschot of voorlopige doorbetaling van de uitkering tot de uitspraak in de bezwaar- of beroepszaak er is. Neem direct contact op met de advocaat bijstand Bussum om financiële problemen voor te zijn.

Juridische procedures op breed terrein sociale zekerheid

De advocaat bijstand Bussum is als expert op het gebied van de sociale zekerheid gespecialiseerd in het voeren van juridische procedures bij zorgkosten (Ziektewet), bijstandsuitkeringen (Participatiewet), arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO), toeslagen (Toeslagenwet) en werkloosheid (WW), evenals bij uitkeringsproblemen die vallen onder de Wajong, WMO, AOW, AIO en WIA. Deze wetten geven u bestaanszekerheid.

De advocaat bijstand Bussum staat juridisch aan uw zijde bij:

  • Stopzetting, beëindiging, intrekking, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Gefinancierde advocaat bijstand Bussum voor bezwaar- en beroepsprocedures

Voor mensen met een bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau die zelf geen juridische hulp van een advocaat kunnen betalen bij een juridisch probleem, bestaat er zeer vaak de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de advocaat bijstand Bussum.

Schakel de advocaat bijstand Bussum in

Heeft u vragen, wilt u advies of direct een afspraak maken voor een gratis eerste gesprek met de advocaat bijstand Bussum? Bel (020 – 673 00 53), e-mail ([email protected]) of vul het online contactformulier in. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact