Advocaat bijstand Haarlem

Advocaat bijstand Haarlem

Heeft u problemen met uw uitkering van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV? De ervaren advocaat bijstand Haarlem van Walker & Wittensleger helpt u in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een procedure als uw uitkering is afgewezen, stopgezet, verlaagd of wordt teruggevorderd. Wij verlenen deskundige hulp bij een geschil over een uitkering op het gebied van de sociale zekerheid. Onze advocaat bijstand Haarlem maakt bezwaar of dient beroep in beroep bij de rechter om de beslissing van de uitkeringsinstantie aan te vechten. Neem direct contact op met de advocaat bijstand Haarlem, om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt.

Juridische hulp bij uiteenlopende uitkeringsproblemen

De advocaat bijstand Haarlem van Walker & Wittensleger staat dagelijks cliënten bij die in moeilijkheden komen door een conflict met een uitkeringsinstantie. Wij hebben veel expertise en jarenlange ervaring op alle rechtsgebieden, inclusief het terrein van de socialeverzekeringswetgeving. De advocaat bijstand Haarlem voert procedures bij uitkeringsproblemen, die voortvloeien uit de volgende wetten:

 • Participatiewet (bijstandsuitkering)
 • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
 • WW (Werkeloosheidswet)
 • WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • ZW (Ziektewet)
 • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
 • TW (Toeslagenwet)
 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen)

Gesubsidieerde advocaat bijstand Haarlem

De advocaat bijstand Haarlem hanteert een persoonlijke en resultaatgerichte werkwijze. Het eerste gesprek is gratis. Als u vanwege een bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau geen advocaat kunt betalen, vragen wij gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De advocaat bijstand Haarlem helpt u bij:

 • Afwijzing, opschorting, stopzetting of verlaging van uw bijstandsuitkering
 • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
 • Een opgelegde boete of maatregel
 • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
 • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
 • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
 • Huisbezoek

Schakel de advocaat bijstand Haarlem in

Wacht niet te lang. De bezwaarprocedure moet binnen 6 weken na dagtekening worden ingediend. De advocaat bijstand Haarlem kan zo nodig een spoedprocedure (voorlopige voorziening) starten, zodat u niet in geldnood komt. Bel voor hulp (020 – 673 00 55), stuur een mail ([email protected]) of gebruik het online formulier. Wij reageren binnen 24 uur.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact