Advocaat bijstand Hilversum

Advocaat bijstand Hilversum

Heeft u een deskundige advocaat nodig die u bijstaat in een geschil met de gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank over uw uitkering? De advocaat bijstand Hilversum van Walker & Wittensleger geeft u tijdens een eerste gratis gesprek juridisch advies over de bezwaarmogelijkheden en staat u bij in een procedure tegen de uitkeringsinstantie. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u de rechtsbijstand vanwege uw bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau niet kunt betalen. De advocaat bijstand Hilversum vraagt gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Houd financiële problemen buiten de deur en neem contact op met de resultaatgerichte advocaat bijstand Hilversum.

Binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen uitkeringsbesluit

Indien u wordt verdacht van bijstandsfraude of de uitkeringsinstantie om een bepaalde reden uw uitkering heeft beëindigd, aangehouden, geweigerd of teruggevorderd, is het belangrijk om snel de juridische hulp van de advocaat bijstand Hilversum in te roepen. De bezwaarprocedure moet binnen 6 weken na dagtekening van het schrijven starten.

Vraag juridische hulp van de advocaat bijstand Hilversum aan bij:

  • Stopzetting, beëindiging, intrekking, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Advocaat bijstand Hilversum probeert financiële problemen te voorkomen

Een bezwaar- of beroepsprocedure kan soms maanden duren. De advocaat bijstand Hilversum kan een spoedprocedure bij de rechtbank starten, om zo te trachten te voorkomen dat u tijdelijk in financiële moeilijkheden komt. Als de voorlopige voorziening wordt toegekend, blijft de oorspronkelijke uitkeringssituatie van kracht tot er een uitspraak in de bezwaar- of beroepszaak is of wordt de verplichting opgelegd om voorschotten te verlenen. De advocaat bijstand Hilversum is als expert in socialezekerheidswetgeving uw professionele partner bij uitkeringsproblemen die vallen onder de Participatiewet, WW, WAO, Wajong, Ziektewet, WMO, AIO, Toeslagenwet, WIA en AOW.

Schakel de advocaat bijstand Hilversum in

Heeft u een uitkeringsprobleem en wilt u een bezwaarprocedure of beroepsprocedure starten? Bel direct (020 – 673 00 55) naar de advocaat bijstand Hilversum, of stuur een e-mail ([email protected]) of het online contactformulier voor meer informatie of advies. U krijgt binnen 24 uur antwoord.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact