Advocaat bijstand Lelystad

Advocaat bijstand Lelystad

Is uw uitkering geweigerd, afgewezen, verlaagd, stopgezet, ingetrokken of wordt deze door de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank teruggevorderd? Roep direct de hulp in van de advocaat bijstand Lelystad van Walker & Wittensleger, die u juridisch bijstaat om te voorkomen dat u geldproblemen krijgt. Onze resultaatgerichte advocaat start zo snel mogelijk een bezwaarprocedure of beroepsprocedure tegen de nadelige beslissing van de uitkeringsinstantie. Ook kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden aangevraagd, om een voorschot te krijgen of een uitkering te hervatten tot er een definitief besluit op het bezwaar of beroep is genomen. Neem nu contact op met de advocaat bijstand Lelystad voor professionele en persoonlijke hulp bij uw uitkeringsgeschil.

Juridische bijstand bij problemen met uitkeringsinstanties

De advocaat bijstand Lelystad beoordeelt uw uitkeringsprobleem en dient binnen 6 weken na dagtekening bezwaar of beroep in. Inzet van de bezwaarprocedure of beroepsprocedure is om uw uitkering gehonoreerd te krijgen, of de inhouding, terugvordering, stopzetting of opschorting ongedaan te maken. De advocaat bijstand Lelystad is gespecialiseerd in het brede terrein van de socialezekerheidswetgeving. U wordt juridisch bijgestaan als u een conflict heeft, voortkomende uit de Participatiewet (bijstandswet), WAO, WIA, Ziektewet, Toeslagenwet, AOW, WMO, Wajong en AIO.

De advocaat bijstand Lelystad verleent juridische hulp bij:

  • Stopzetting, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Gefinancierde advocaat bijstand Lelystad

Kunt u geen rechtsbijstand betalen, vanwege uw bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau? De advocaat bijstand Lelystad rekent geen kosten voor het eerste gesprek en kan gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u geen- of minimale kosten heeft bij de rechtsgang met de advocaat bijstand Lelystad.

Schakel de advocaat bijstand Lelystad in

Uitkeringsproblemen en wilt u bezwaar maken? Bel nu de advocaat bijstand Lelystad (020 – 673 00 55), die u direct aan de lijn krijgt. Of stuur een e-mail ([email protected]) of vul het online contactformulier in voor meer informatie of advies. U krijgt binnen 24 uur antwoord.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact