Advocaat bijstand Rotterdam

Advocaat bijstand Rotterdam

Bent u het oneens met een besluit van uw gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank om een uitkering af te wijzen, te verlagen, stop te zetten (beëindigen) of terug te vorderen? De advocaat bijstand Rotterdam van Walker & Wittensleger kan namens u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de uitkeringsinstantie. Als u de beslissing op het bezwaar of beroep niet kunt afwachten omdat u in financiële problemen komt, kan de advocaat bijstand Rotterdam zo nodig een voorlopige voorziening voor u aanvragen bij de rechtbank. In deze spoedprocedure kan een voorschot op uw uitkering worden gevraagd, of een hervatting van de uitkering tot er een definitieve uitspraak op het bezwaar of het beroep is. Neem nu contact op met de advocaat bijstand Rotterdam.

Juridische hulp op breed terrein sociale zekerheid

De advocaat bijstand Rotterdam is bekend met alle wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Heeft u problemen met een bijstandsuitkering? Dan heeft u te maken met de Participatiewet. Een conflict over een arbeidsongeschiktheidsuitkering valt onder de WIA, WAO of ZW en een werkloosheidsuitkering onder de WW. De advocaat bijstand Rotterdam is ook uw juridische partner bij problemen met een Toeslagenwet-, Wajong-, WMO-, AOW- of AIO-uitkering.

U kunt bij de advocaat bijstand Rotterdam terecht voor een bezwaar- of beroep bij:

  • Stopzetting, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Kosten advocaat bijstand Rotterdam grotendeels vergoed

Kunt u vanwege een inkomen op bijstandsniveau geen rechtsbijstand betalen? De advocaat bijstand Rotterdam is u van dienst met gesubsidieerde juridische hulp. Dit vragen wij aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw eigen bijdrage is gerelateerd aan uw inkomen of vermogen. Het eerste gesprek is altijd gratis. Voor de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen, zodat u geen- of weinig kosten verschuldigd bent aan ons kantoor.

Schakel de advocaat bijstand Rotterdam in

Wilt u direct hulp bij een bezwaarprocedure tegen een nadelig uitkeringsbesluit? Bel (020 – 673 00 55), e-mail ([email protected]) of gebruik het online contactformulier. De resultaatgerichte advocaat bijstand Rotterdam staat u op deskundige wijze bij in het geschil met uw uitkeringsinstantie.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact