Advocaat bijstand Wormerveer

Advocaat bijstand Wormerveer

Wordt uw uitkering door de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank gekort, gestopt, geweigerd, teruggevorderd of wordt uw aanvraag voor een uitkering afgewezen? De advocaat bijstand Wormerveer van Walker & Wittensleger tekent namens u bezwaar of beroep aan tegen de beschikking of handeling van de uitkeringsinstantie, waar u het niet mee eens bent. Wij kunnen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank en om een spoedvoorziening – voorschot of hervatting van de uitkering – vragen, tot de rechter uitspraak heeft gedaan in de bezwaarprocedure. De advocaat bijstand Wormerveer hanteert een persoonlijke en resultaatgerichte werkwijze en tracht u uit de financiële problemen te houden. Neem direct contact op met de advocaat bijstand Wormerveer.

Bezwaar of beroep bij uitkeringsgeschillen op terrein sociale zekerheid

De advocaat bijstand Wormerveer is specialist op het brede terrein van de sociale zekerheid en staat u bij op het gebied van bijstandsuitkeringen (Participatiewet), arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO), zorgkosten (Ziektewet), toeslagen (TW) en werkloosheid (WW), evenals bij uitkeringen voortvloeiende uit de WIA, Wajong, WMO, AOW en AIO. De bezwaar- of beroepsprocedure tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie moet binnen 6 weken na dagtekening van het schrijven worden gestart.

Vraag de hulp van de advocaat bijstand Wormerveer voor een bezwaar of beroep bij:

  • Stopzetting, beëindiging, intrekking, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Slechts geringe of geen kosten voor advocaat bijstand Wormerveer

Bent u het niet eens met het uitkeringsbesluit en wilt u bezwaar maken? Het eerste gesprek met de advocaat bijstand Wormerveer is altijd gratis. Als u vanwege uw bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau de rechtsbijstand niet kunt betalen, is er de mogelijkheid van gesubsidieerde juridische hulp. Wij vragen voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen is er ook de mogelijkheid voor u om voor de eigen bijdrage en eventuele griffiekosten bijzondere bijstand aan te vragen.

Schakel de advocaat bijstand Wormerveer in

Wilt u meer informatie, advies, een eerste gratis gesprek of directe hulp van de gespecialiseerde advocaat bijstand Wormerveer? Bel (020 – 673 00 55), e-mail ([email protected]) of vul het online contactformulier in. U krijgt binnen 24 uur antwoord.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact