Advocaat bijstand Breukelen

Advocaat bijstand Breukelen

Heeft u een conflict met de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV over een uitkering? Neem direct contact op met de advocaat bijstand Breukelen van Walker & Wittensleger, die u op deskundige wijze bijstaat in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de uitkeringsinstantie. Inzet is het ongedaan maken van een terugvorderingsbesluit, inhouding, stopzetting of verlaging van uw uitkering. Onze aanpak is informeel en resultaatgericht. Het eerste gesprek met de advocaat bijstand Breukelen is gratis. Als u de juridische hulp vanwege uw inkomen op minimumniveau niet kunt betalen, vragen wij gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Geringe of geen kosten door gesubsidieerde bijstand

Wacht niet te lang, want het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van het schrijven worden ingediend.

Advocaat bijstand Breukelen: expert in socialezekerheidswetgeving

De kennis en ervaring van de advocaat bijstand Breukelen beslaat het hele terrein van de sociale zekerheid. Wij verlenen deskundige hulp bij uitkeringsproblemen, die vallen onder de Participatiewet, WIA, WAO, Wajong, WW, Ziektewet, Toeslagwet, WMO, AIO, AOW.

Roep de hulp van de advocaat bijstand Breukelen in bij:

  • Stopzetting, beëindiging, intrekking, verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Schakel de advocaat bijstand Breukelen in

Bel (020 – 673 00 55) bij uitkeringsproblemen direct naar de advocaat bijstand Breukelen. Of stuur een e-mail ([email protected]) of het ingevulde contactformulier met uw vragen, adviesverzoek of aanvraag voor een eerste gesprek. Wij reageren binnen 24 uur.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact