Advocaat bijstand Diemen

Advocaat bijstand Diemen

Bij problemen met uw uitkering van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV, kan de deskundige advocaat bijstand Diemen doelgericht rechtsbijstand verlenen. De gespecialiseerde advocaten van Walker & Wittensleger zijn ervaren in procedures op het gebied van de socialezekerheidswetgeving. U wordt geholpen bij een bezwaar- of beroepsprocedure om uw uitkering alsnog toegewezen te krijgen, of een inhouding, opschorting, stopzetting of terugvordering ongedaan te maken. Neem contact op met dé advocaat bijstand Diemen als u niet in financiële moeilijkheden wilt komen.

Mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor de advocaat bijstand Diemen zijn alle wetten die vallen onder de sociale zekerheid bekend terrein. Bij problemen met een bijstandsuitkering heeft u te maken met de Participatiewet/WWB, bij kinderbijslag met de AKW, bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering met de WAO en bij zorghulpmiddelen met de WMO. Andere wetten waar uitkeringen uit voortvloeien, zijn de WW, WIA, Wajong, Ziektewet, Toeslagwet, AIO en AOW.

De advocaat bijstand Diemen voert procedures bij:

  • Afwijzing, opschorting, stopzetting of verlaging van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden

U kunt ook contact opnemen als medewerkers van de gemeente een huisbezoek bij u hebben afgelegd.

Als u vanwege te weinig inkomen of vermogen geen rechtsbijstand kunt betalen, kan de advocaat bijstand Diemen gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dankzij deze bijdrage heeft u geringe kosten voor juridische bijstand, die u via de bijzondere bijstand van de gemeente grotendeel en soms volledig vergoed kunt krijgen. Indien een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard valt de eigen bijdrage weg in verband met de toegekende vergoeding kosten rechtsbijstand of proceskostenvergoeding.

Bezwaar door advocaat bijstand Diemen

Wacht niet te lang met het inschakelen van de advocaat bijstand Diemen. Het bezwaar tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie moet binnen 6 weken na dagtekening worden ingediend. Wij kunnen ook een spoedprocedure (voorlopige voorziening) starten, om de rechter te vragen om een voorschot toe te kennen of de beslissing aan te houden, tot er uitspraak is over de bezwaarprocedure. U komt hierdoor niet in financiële problemen.

Schakel de advocaat bijstand Diemen in

Heeft u vragen, wilt u een eerste, gratis gesprek afspreken of heeft u direct juridische hulp nodig? Bel (020 – 673 00 55), e-mail ([email protected]) of vul het online formulier in en de advocaat bijstand Diemen komt in actie.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact