Advocaat bijstand Hoofddorp

Advocaat bijstand Hoofddorp

Walker & Wittensleger advocaten vindt dat iedereen recht heeft op professionele juridische hulp bij uitkeringsproblemen. Ook als u dit vanwege een bijstandsuitkering of inkomen op minimumniveau niet kunt betalen. U kunt gebruikmaken van de diensten van een gesubsidieerde advocaat bijstand Hoofddorp. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij een geschil over een uitkering vragen wij voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Neem direct contact op met de resultaatgerichte advocaat Hoofddorp. Het eerste gesprek is altijd gratis. U voorkomt hiermee dat u in geldproblemen komt.

De advocaat bijstand Hoofddorp, specialist in socialezekerheidswetgeving

Nederland heeft een uitgebreid stelsel van wetten op het terrein van de sociale zekerheid. Met de steeds omvangrijkere en complexere wet- en regelgeving, kunnen zich problemen voordoen met uitkeringen die voortvloeien uit de Participatiewet (bijstandswet), Ziektewet, Toeslagenwet, WW, WIA of WAO. De advocaat bijstand Hoofddorp helpt u ook met bezwaar en beroep bij conflicten die vallen onder de Wajong, WMO, AOW en AIO.

U kunt een beroep op de advocaat bijstand Hoofddorp doen bij:

  • Stopzetting (beëindiging, intrekking), verlaging, opschorting of afwijzing van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Een opgelegde boete of maatregel
  • Inhouding van vakantiegeld of te hoge maandelijkse inhoudingen
  • Het opleggen van arbeidsverplichtingen
  • Beslissingen over een geconstateerd gezamenlijk huishouden
  • Huisbezoek

Bezwaar of beroep van de advocaat bijstand Hoofddorp

Heeft u een besluit gehad van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank, met een voor u nadelig uitkeringsbesluit waar u het niet mee eens bent? Schakel direct de advocaat bijstand Hoofddorp in, die binnen 6 weken na dagtekening een bezwaar- of beroepsprocedure kan starten. Daarnaast kan uw advocaat bijstand Hoofddorp, als dat nodig is, via een spoedprocedure een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. De rechter wordt verzocht om een voorschot of hervatting van de uitkering in afwachting van de beslissing van de gemeente in de bezwaarprocedure.

Schakel de advocaat bijstand Hoofddorp in

Bel direct naar 020 – 673 00 55 of stuur een e-mail ([email protected]) naar de advocaat bijstand Hoofddorp. Of vul het online contactformulier in voor juridische hulp. U krijgt binnen 24 uur antwoord.

Bijstand

Onze ervaring is namelijk dat mensen met een bijstandsuitkering van de gemeente ...

lees meer

Sociale zekerheid

Problemen met het UWV, de SVB of uw bijstandsuitkering. De advocaten van Walker ...

lees meer

Bel direct


Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact