Aanvraag bijstandsuitkering afgewezen

Niet alle gegevens verstrekt

Indien u een bijstandsaanvraag heeft ingediend, zal de gemeente uw aanvraag moeten beoordelen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen vraagt de gemeente allerlei gegevens bij u op, zoals een kopie van uw bankafschriften en van uw eventuele minderjarige kinderen over de periode van drie maanden voor de datum van de bijstandsaanvraag, een kopie van de huurovereenkomst, een kopie van uw ziektekostenverzekering, etc.

Indien u niet alle gegevens aan de gemeente verstrekt, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld of afgewezen.

Afwijzing aanvraag

Ook indien u wel alle gegevens heeft verstrekt, kan de gemeente uw bijstand aanvraag toch nog afwijzen. Bijvoorbeeld, omdat de gemeente stelt dat u uw woonsituatie niet juist zou hebben doorgegeven. U woont volgens de gemeente niet op het opgegeven adres of u voert in de ogen van de gemeente een gezamenlijke huishouding met iemand.

Niet verstrekken alle informatie

De gemeente stelt dan dat u uw inlichtingenverplichting heeft geschonden door niet de volledige- of niet de juiste informatie te verstrekken, waardoor het recht op bijstand niet vast te stellen is en uw bijstandsaanvraag wordt afgewezen. Bijvoorbeeld omdat u een gezamenlijke huishouding voert, inkomen en/of vermogen heeft of stortingen heeft ontvangen op uw bankrekening of op de bankrekening van uw minderjarige kinderen waar u geen goede verklaring voor heeft gegeven.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de afwijzing van uw bijstandsaanvraag, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar indienen. Het is zeker zinvol om bezwaar in te dienen tegen een afwijzing.

Neem direct telefonisch contact met ons op om uw zaak te bespreken en een afspraak te maken. Wij staan cliƫnten bij door het hele land. Contact met ons kan persoonlijk bij ons op kantoor op afspraak, telefonisch en per mail of via FaceTime of Skype.

Telefoonnummer: 020- 673 00 55