Tags

Er zijn 8 artikelen gevonden voor tag: "Bijstandsuitkering".

Opschorting bijstandsuitkering/pw-uitkering (deel 2)

Een gemeente kan tot opschorting van uw bijstandsuitkering overgaan als u niet alle gegevens, die voor de verlening van uw bijstandsuitkering noodzakelijk zijn, heeft verstrekt aan uw gemeente en u dit te verwijten valt (artikel 54 Participatiewet). Dat kan om allerlei gegevens gaan, zoals bankafschriften, een huurovereenkomst, een legitimatiebewijs, etc.

Problemen bij aanvraag bijstandsuitkering

Steeds meer gemeenten controleren bij een bijstandsaanvraag de periode voor de aanvraag streng. Hierbij valt met name de controle op van de bankafschriften. Indien daarop onregelmatigheden staan, zoals stortingen of bijschrijvingen zal de gemeente u vragen waar die betrekking op hebben. Ook vragen veel gemeenten waarvan u de periode voor uw bijstandsuitkering heeft geleefd als dat niet uit de bankafschriften blijkt.