Tags

Er zijn 8 artikelen gevonden voor tag: "Participatiewet".

Nieuwe participatiewet

Nieuwe bijstandwet. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) ingegaan. Voor de meeste mensen die al in de bijstand zaten en dus een WWB-uitkering hadden op 31 december 2014 zal de wet pas gaan gelden per 1 juli 2015. De wet komt feitelijk neer op een bezuiniging en heeft grote consequenties voor mensen die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben.

Opschorting bijstandsuitkering/pw-uitkering (deel 2)

Een gemeente kan tot opschorting van uw bijstandsuitkering overgaan als u niet alle gegevens, die voor de verlening van uw bijstandsuitkering noodzakelijk zijn, heeft verstrekt aan uw gemeente en u dit te verwijten valt (artikel 54 Participatiewet). Dat kan om allerlei gegevens gaan, zoals bankafschriften, een huurovereenkomst, een legitimatiebewijs, etc.

Problemen bij aanvraag bijstandsuitkering

Steeds meer gemeenten controleren bij een bijstandsaanvraag de periode voor de aanvraag streng. Hierbij valt met name de controle op van de bankafschriften. Indien daarop onregelmatigheden staan, zoals stortingen of bijschrijvingen zal de gemeente u vragen waar die betrekking op hebben. Ook vragen veel gemeenten waarvan u de periode voor uw bijstandsuitkering heeft geleefd als dat niet uit de bankafschriften blijkt.

​Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Met de vergrijzing van onze bevolking wordt er meer een beroep gedaan op maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.