Er zijn 3 artikelen gevonden voor tag: "wia".

Blokkering uitkering

Veel gemeentes, maar ook het UWV of de SVB blokkeren soms de uitkering. U ontvangt dan meestal geen besluit over de blokkering en merkt de blokkering pas als uw uitkering niet wordt uitbetaald. Vaak wordt, omdat er nog een onderzoek plaatsvindt, weinig of geen informatie verstrekt over de blokkering. Soms duurt zo’n situatie maanden met uiteraard als gevolg dat rekeningen niet kunnen worden betaald en schulden worden gemaakt. Het is echter niet nodig om alleen maar af te wachten en het aan de instantie over te laten wat er gaat gebeuren.

Is de WIA nog eerlijk?

De WIA, de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een wet op grond waarvan een uitkering kan worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid. Van belang daarbij is het vaststellen van de mate van arbeidsgeschiktheid. Simpel gesteld wordt de arbeids(on)geschiktheid vastgesteld door te onderzoeken wat iemand verdiende en nu kan verdienen met banen die in Nederland bestaan.

Is de WIA nog eerlijk? (deel 2)

​Om de arbeidsongeschiktheid van iemand te beoordelen, wordt wat hij of zij kon verdienen, afgezet tegen wat hij of zij zou kunnen verdienen in door het UWV uitgezochte functies. Die functies moeten in Nederland bestaan. Het UWV moet voor een beoordeling van de arbeidsgeschiktheid in het kader van de WIA, drie functies vinden die alle drie minimaal drie arbeidsplaatsen hebben. Het uurloon dat iemand verdiende (maatmanloon) wordt dan afgezet tegen het uurloon (de middelste qua uurloon van de drie door het UWV gevonden functies) dat men zou kunnen verdienen. Tot zover een redelijk systeem, niet geweldig, maar een goede basis voor een eerlijke beoordeling.