Archief van 2018

De WIA, de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een wet op grond waarvan een uitkering kan worden toegekend bij arbeidsongeschiktheid. Van belang daarbij is het vaststellen van de mate van arbeidsgeschiktheid. Simpel gestel...
Bent u dakloos of verblijft u op verschillende adressen en heeft u geen inkomen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij één van de door het Rijk aangewezen “centrumgemeenten”. Het Rijk heeft een aantal gemeenten bij beslu...
Vele gemeentes zijn een tijd terughoudend geweest met het opleggen van boetes in het kader van de PW (Participatiewet). Nu echter lijkt het er op dat de gemeentes weer meer boetes gaan opleggen.Op zich zijn gemeentes bij uitkering...
Op grond van artikel 52 PW dient de gemeente bij een bijstandsaanvraag een voorschot te verlenen binnen vier weken na de datum van de aanvraag. Gemeentes gaan hier vaak niet toe over. Onder andere omdat er vaak nog gegevens zijn d...
​In onze praktijk zien wij de laatste maanden steeds meer cliënten die te maken hebben met een terugvorderingsbesluit van de gemeente naar aanleiding van een controle van de bankafschriften.Deze cliënten hebben dan stortingen op h...
Als u een Wajong-uitkering aanvraagt bij het UWV, beoordeelt het UWV onder meer of u arbeidsvermogen heeft.Beoordeelt het UWV dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft en voldoet u aan de overige voorwaarden om in aanm...

Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact