Archief van 2019

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Amstelveen en heeft bij u een controle plaatsgevonden van bijvoorbeeld uw bankafschriften en is van u bijstand teruggevorderd, is uw bijstandsuitkering beëindigd/ingetrokken en/of ...
In onze praktijk komen we zeer regelmatig tegen dat de gemeente een huisbezoek wilde afleggen en dat de cliënt dat geweigerd heeft. De gemeente beëindigt dan bijna altijd de bijstandstuitkering (PW-uitkering) met de stelling dat d...
Vervoersprobleem: scootmobiel, AOV, gesloten buitenwagen, etc. U kunt bij uw gemeente in het kader van de Wmo ondersteuning vragen als u in het dagelijks leven problemen ondervindt als gevolg van beperkingen die u heeft. Dat kan e...
Walker & Wittensleger advocaten kan voor klanten met problemen met de bijstand vanaf maart 2019 een afspraak met u maken in Utrecht. Beëindiging , terugvordering bijstand Voor beëindiging van uw bijstandsuitkering of terugvord...
Als u een bijstandsuitkering/PW-uitkering heeft wordt in de maand mei normaal gesproken uw vakantiegeld aan u uitbetaald. Maar als u een schuld heeft aan de gemeente wordt regelmatig het vakantiegeld ingehouden op de bijstandsuitk...
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Amstelveen en heeft bij u een controle plaatsgevonden van bijvoorbeeld uw verplichtingen en is u een verlaging van uw uitkering (maatregel) opgelegd en/of is u een boete opgelegd e...
Als u een bijstandsuitkering heeft en daarnaast inkomsten uit arbeid (deeltijd/parttime inkomsten) ontvangt, dan mag u, onder voorwaarden, de eerste 6 maanden 25% van uw inkomsten houden. Veel gemeenten houden vaak geen rekening m...
​Om de arbeidsongeschiktheid van iemand te beoordelen, wordt wat hij of zij kon verdienen, afgezet tegen wat hij of zij zou kunnen verdienen in door het UWV uitgezochte functies. Die functies moeten in Nederland bestaan. Het UWV m...

Wij zijn een gerenommeerd en ambitieus advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam met uitstekende klant tevredenheid.

contact