Er zijn 3 artikelen gevonden voor tag: "pw".

Blokkering uitkering

Veel gemeentes, maar ook het UWV of de SVB blokkeren soms de uitkering. U ontvangt dan meestal geen besluit over de blokkering en merkt de blokkering pas als uw uitkering niet wordt uitbetaald. Vaak wordt, omdat er nog een onderzoek plaatsvindt, weinig of geen informatie verstrekt over de blokkering. Soms duurt zo’n situatie maanden met uiteraard als gevolg dat rekeningen niet kunnen worden betaald en schulden worden gemaakt. Het is echter niet nodig om alleen maar af te wachten en het aan de instantie over te laten wat er gaat gebeuren.

Opschorting bijstandsuitkering/pw-uitkering (deel 2)

Een gemeente kan tot opschorting van uw bijstandsuitkering overgaan als u niet alle gegevens, die voor de verlening van uw bijstandsuitkering noodzakelijk zijn, heeft verstrekt aan uw gemeente en u dit te verwijten valt (artikel 54 Participatiewet). Dat kan om allerlei gegevens gaan, zoals bankafschriften, een huurovereenkomst, een legitimatiebewijs, etc.