Eénzijdig of gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding?

In onze praktijk ontvangen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om namens partijen een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Dus of het mogelijk is om op te treden als gemeenschappelijk advocaat van beide partijen?

Wat is wijsheid?
Uiteraard is dit mogelijk, maar dit is alléén zinvol indien de verwachting bestaat dat partijen in staat zijn om in onderling overleg op alle punten / onderdelen overeenstemming te bereiken. Bestaat vooraf aan het besluit om een advocaat in de arm te nemen deze verwachting niet , dan is het niet zinvol en/of verstandig om gezamenlijk één advocaat te nemen.

Onoverbrugbaar verschil van inzicht
Als tijdens de echtscheidingsprocedure tussen partijen een onoverbrugbaar verschil van inzicht / mening ontstaat, dan zal een gemeenschappelijke advocaat zijn taken namelijk moeten neerleggen en partijen moeten adviseren om beide alsnog een eigen advocaat in de arm te nemen. Het staat een advocaat namelijk niet vrij om, nadat hij als gemeenschappelijk advocaat is opgetreden, alsnog als advocaat van één van beide partijen op te treden. Hij / zij heeft namelijk reeds kennis genomen van de (rechts-)belangen van beide partijen.

Kosten en tijd
Het feit dat partijen beide dan alsnog een eigen advocaat in de arm moeten nemen, werkt kostenverhogend en leidt in voorkomende gevallen verder voor een vertraging van de echtscheidingsprocedure.

Wees kritisch
Belangrijk is zodoende om uzelf kritisch de vraag te stellen of een gemeenschappelijke advocaat zinvol is, alvorens hiertoe te besluiten.

Overweegt u om te gaan scheiden en wenst u hierover nader te worden geïnformeerd, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch (020-6730055) of per e-mail ([email protected]). Het eerste gesprek is in dit kader overigens altijd kosteloos.