Dak- en thuisloos

Bent u dakloos of verblijft u op verschillende adressen en heeft u geen inkomen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) / Sociale Dienst van een van de door het Rijk aangewezen "centrumgemeenten”.

Het Rijk heeft een aantal gemeenten bij besluit aangewezen om de bijstandsverlening aan daklozen uit te voeren. Amsterdam is zo'n “centrumgemeente”. Andere aangewezen gemeenten in de regio zijn Zaanstad, Alkmaar, Haarlem, Purmerend, Utrecht, Hilversum, Almere en Lelystad. Gemeenten die geen centrumgemeente zijn, verwijzen daklozen naar een van de centrumgemeenten. Dat zal in de praktijk de dichtstbijzijnde zijn.

Beleid voor dak- en thuislozen

Onze ervaring is dat dak- en thuislozen veel problemen ondervinden bij het verkrijgen van een bijstandsuitkering vanwege specifiek beleid voor de dak- en thuislozen.

Zo kan een klant de verplichting krijgen om het verblijf van de komende nacht door te geven aan Handhaving/de gemeente en kan een locatiebezoek of huisbezoek worden afgelegd door de gemeente/de Sociale Dienst op de opgegeven adressen.

De DWI/Sociale Dienst heeft beleid dat heel veel problemen oplevert voor de dak- en thuislozen. Zo wordt er (soms door de medewerker van de DWI/Sociale Dienst) een lijst ingevuld met adressen waar u verblijft en waar een locatiebezoek wordt afgelegd alsmede waarop de verplichting staat vermeld dat u wijzigingen in uw verblijfadres/locatie dient door te geven. U krijgt dan bijvoorbeeld geen kopie van die lijst mee, terwijl dat naar onze mening wel zou moeten. Vraagt u dan ook om een kopie van deze lijst. Bovendien is het heel erg belangrijk om goed op te letten dat al uw verblijfsadressen op de lijst staan ingevuld en als er een nieuw adres bijkomt waar u verblijft u dat direct schriftelijk doorgeeft.

Bijstandsaanvraag afgewezen?

Het gebeurd namelijk regelmatig dat een bijstandsaanvraag afgewezen, omdat de aanvrager niet wordt aangetroffen op het door hem opgegeven adres of op de opgegeven locatie (bijvoorbeeld indien wordt geslapen in een auto of op een bankje) of omdat niet goed is bijgehouden waar u de afgelopen dagen heeft geslapen. De Sociale Dienst/DWI stelt dan dat u uw inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 17 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) niet goed bent nagekomen althans dat u niet verblijft op het door u opgegeven adres.

Daklozen en thuislozen kunnen een briefadres krijgen bij de Dienst Werk en inkomen/Sociale Dienst van de gemeente waar zij de bijstandsuitkering hebben aangevraagd.

Walker & Wittensleger Avocaten helpt

Indien uw aanvraag is afgewezen of u ondervindt problemen bij uw aanvraag dan kunt u contact met ons opnemen.

Wij kunnen dan op korte termijn een afspraak maken bij ons op kantoor en zo nodig tijdig bezwaar indienen tegen de afwijzing van uw bijstandsaanvraag. Bezwaar dient binnen zes (6) weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend. Neemt u dan ook direct telefonisch contact met ons op: 020- 673 00 55.