Dak- en thuislozen gemeente Amsterdam

​De gemeente Amsterdam laat en dak- en thuislozen een ‘inlichtingen en opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze’ formulier tekenen, waarin de aanvrager voor een PW-uitkering (bijstandsuitkering) moet invullen op welke adressen/plaatsen hij/zij verblijft en hoe laat hij/zij aankomt op en weggaat van die adressen. Verder wordt aangegeven dat wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de gemeente.

Wat de gemeente al jaren nalaat duidelijk te vermelden op het formulier is dat als men bijvoorbeeld eerder weggaat van een adres, dit ook moet worden doorgegeven aan de gemeente. Als men immers als dak- en thuisloze niet wordt aangetroffen op één van de opgegeven adressen (gebruikelijk verrichten de medewerkers van de gemeente wel twee huis- of locatiebezoeken per adres) tijdens de opgegeven uren, dan neemt de gemeente aan dat u onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld.

De aanvraag voor een PW-uitkering (bijstandsuitkering) wordt dan afgewezen. Vooralsnog wordt dit beleid goedgekeurd door de rechtbank Amsterdam en de Centrale Raad van Beroep. Walker & Wittensleger gaan als bijstandsadvocaten dit echter weer aanvechten.

Wij vinden dat de gemeente dak- en thuislozen heel duidelijk en schriftelijk er op moeten wijzen dat zij elke keer aan de gemeente moeten doorgeven als zij eerder vertrekken van of later aankomen op een verblijfslocatie dan zij hebben doorgegeven. Wij vinden het ook bijzonder vreemd dat de gemeente niet de moeite neemt om dak- en thuislozen hier schriftelijk op te wijzen en vinden dat de gemeente hiermee onrechtmatig handelt.

Voor nu adviseren wij u het vroegste tijdstip aan te geven waarop u een adres ooit denkt te verlaten en het laatste tijdstip dat u ooit denkt aan te komen op een adres waar u verblijft en direct aantoonbaar bericht achter te laten bij uw regiokantoor als een tijdstip toch afwijkt of u een ander adres moet gaan gebruiken of heeft gebruikt.