Vrijlatingsregeling

Als u een bijstandsuitkering heeft en daarnaast inkomsten uit arbeid (deeltijd/parttime inkomsten) ontvangt, dan mag u, onder voorwaarden, de eerste 6 maanden 25% van uw inkomsten houden. Veel gemeenten houden vaak geen rekening met de vrijlatingsregeling. De vrijlatingsregeling houdt in dat u onder voorwaarden een deel van uw bijverdiensten toch mag behouden. Dus als u een bijstandsuitkering heeft dan mag u de eerste 6 maanden een gedeelte van uw inkomsten houden. Dit is bovenop uw uitkering.

Wat kunt u doen om alsnog de vrijlatingsregeling te krijgen?

Als uw gemeente geen rekening heeft gehouden met de vrijlatingsregeling adviseren wij u direct contact op te nemen met ons kantoor. Wij zullen dan, als gespecialiseerde bijstandsadvocaten, u adviseren en zo nodig namens u bezwaar indienen bij de gemeente, zodat uw gemeente alsnog rekening zal houden met de vrijlatingsregeling en u dus een iets hoger inkomen heeft dan de bijstandsnorm.

Alleenstaande ouder

Bent u een alleenstaande ouder en heeft u een bijstandsuitkering en inkomsten uit deeltijdwerk dan mag u de aankomende 30 maanden 12,5% van uw inkomsten houden. Deze 30 maanden zijn extra na de 6 maanden algemene vrijlating.

Terugvorderen uitkering

Als de gemeente van u te veel betaalde uitkering terugvordert of verrekent, omdat uw inkomsten uit arbeid nog niet zijn gekort op uw bijstandsuitkering, moet de gemeente wel rekening houden met de vrijlatingsregeling. Wij hebben al vaker in dossiers gezien dat gemeenten hier soms geen rekening mee houden. Indien de gemeente de niet gekorte inkomsten alsnog inhoudt op uw bijstandsuitkering kan het zo zijn dat u over één of meerdere maanden geen recht heeft op een uitkering. In een bezwaarprocedure bepleiten wij dat uw gemeente alsnog, bij het verrekenen van uw inkomsten, rekening dient te houden met de vrijlatingsregeling.

Zodra u verneemt dat uw gemeente geen rekening heeft gehouden met de vrijlatingsregeling en/of de gemeente nog niet gekorte inkomsten kort op uw bijstandsuitkering, neem dan direct contact op met Walker & Wittensleger advocaten: 020-673 00 55.

Wij werken ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dus vaak weinig of geen kosten.