Maandelijkse inhouding op WWB-uitkering

Maandelijkse inhouding op WWB-uitkering dan wel inhouding van uw vakantiegeld door de DWI/Sociale Dienst ter aflossing op een schuld bij de DWI/Sociale Dienst.

Indien er op uw bijstandsuitkering een inhouding plaatsvindt dient de DWI/Sociale Dienst rekening te houden met de zogenaamde beslagvrije voet (artikel 475 d Rv). De DWI/Sociale Dienst doet dat echter vaak niet en houdt meer in dat zij wettelijk mogen. Op internet zijn programmaÂ’s te vinden waarmee u de voor u geldende beslagvrije voet kan berekenen. Indien blijkt dat de DWI/Sociale Dienst maandelijks teveel geld inhoudt adviseren wij om schriftelijk (en aantoonbaar) te verzoeken om een verlaging van de maandelijkse inhouding. Mocht de DWI/Sociale Dienst dit middels een besluit afwijzen of de aflossing op een te hoog bedrag handhaven dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Indien het volledige vakantiegeld wordt ingehouden ter aflossing op een vordering van de DWI/Sociale Dienst dan adviseren wij u om een afspraak met ons te maken. Daarbij wijzen wij u er op dat de uitkeringsspecificatie dient te worden aangemerkt als een besluit. Een eventueel bezwaar zal dan ook moeten worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending van de uitkeringsspecificatie. Wij adviseren u dan ook tijdig contact met ons op te nemen.

Voor verdere vragen over de hoogte van een inhouding op uw uitkering kunt u uiteraard ook contact met ons op nemen of ons bellen telefoonnummer 020-6730055.