​Transactievoorstel en TOM-zitting

Sommige strafzaken kunnen eenvoudig worden afgedaan door het Openbaar Ministerie (OM). In zo’n geval kan u van het OM een zogenaamde strafbeschikking ontvangen. Dat is een manier om zonder tussenkomst van de rechter een zaak af te doen. Daartoe krijgt u dan eerst een taakstrafaanbod (strafvoorstel). Als u het voorstel accepteert, is de strafzaak afgehandeld en komt er geen rechtszaak meer.

Ook vinden regelmatig zogenaamde Officierszittingen plaats (ook wel genoemd: TOM zitting). Tijdens zo'n ‘zitting’, waar geen rechter bij aanwezig is, maar alleen de Officier van Justitie, doet de Officier u een voorstel welke u dan kunt aanvaarden. U kunt zich tijdens zo'n zitting door een advocaat laten bijstaan. Neemt u contact met ons op via ons contactformulier indien u vragen heeft dan wel - telefonisch (020-6730055) - indien u al een oproeping voor een Officiers-zitting of transactievoorstel heeft ontvangen.

TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Op een TOM-zitting voor mishandeling kan een officier van justitie een verdachte een taakstraf (een werkstraf of een leerstraf) of een geldboete, of een combinatie hiervan aanbieden. Bij deze besloten zitting is het niet de rechter die een straf oplegt maar de officier van justitie die een straf aanbiedt. Als de verdachte hier niet op ingaat of de taakstraf niet naar behoren uitvoert, wordt hij of zij alsnog gedagvaard voor de rechter.

Voorbeelden van zaken die op een TOM-zitting kunnen komen, zijn: eenvoudige mishandeling, vandalisme met geringe schade, winkeldiefstal, bedreiging, openlijke geweldpleging en belediging van een ambtenaar in functie.

Hoe verloopt een TOM-zitting? U krijgt namens de Officier van Justitie van de parketsecretaris een uitnodiging om te komen op de TOM-zitting. Ook staat hierin waar, wanneer en hoe laat u moet verschijnen en van welk strafbaar feit u wordt verdacht. Het voorstel wordt u tijdens een zitting gedaan. Hier is geen rechter bij aanwezig.

Justitiële documentatie/ (bij velen bekend als strafblad). Het accepteren van het voorstel en de straf die daar bij hoort heeft wel tot gevolg dat u justitiële documentatie heeft. Dit kan een belemmering vormen bij het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag, die u voor sommige banen nodig heeft.

Advocaat nodig? U mag zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

Het is dan ook belangrijk een strafbeschikking niet zomaar te accepteren, maar uw zaak direct te laten beoordelen door een advocaat van ons kantoor. Neem direct telefonisch contact met één van onze advocaten op en bel: 020-673 00 55.