Strafrecht

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit bent u gebaat bij hulp van een strafrechtadvocaat, die u met raad en daad bijstaat in alle fases van het strafproces. Walker & Wittensleger heeft advocaten, die u kunnen bijstaan bij procedures bij de politierechter en de meervoudige kamer als u verdacht wordt van een misdrijf. Ook als u verdacht wordt van sociale zekerheidsfraude (ten onrechte ontvangen bijstandsuitkering) kan ons kantoor u bijstaan.

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie (de officier van justitie) voor een zitting bij de politierechter of meervoudige kamer kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Maakt u dan zo spoedig mogelijk een afspraak met ons kantoor, zodat wij tijdig uw strafdossier kunnen opvragen en uw zaak zorgvuldig kunnen voorbereiden.