Aanvragen bijzondere bijstand kosten rechtsbijstand

​Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zal een eigen bijdrage worden vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij een inkomen op bijstandsniveau/PW-uitkering zal de eigen bijdrage bij een verwijzing door het Juridisch Loket of bij een andere reden voor de korting worden vastgesteld op € 143,00. Voor dat bedrag kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Bij de eerste aanvraag in een jaar zal dan een bedrag van € 93,00 voor vergoeding in aanmerking komen en € 50,00 niet vergoed worden. Bij een volgende aanvraag binnen een jaar voor bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand en bijvoorbeeld griffiekosten (bij een beroep) kan het volledige bedrag in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Door een aanpassing bij de gemeente Amsterdam kunnen wij als advocaten direct voor u bijzondere bijstand aanvragen voor de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage. Indien u een bijstandsuitkering heeft hoeft u dan zelf geen verder actie te ondernemen. Indien u geen bijstandsuitkering heeft zal de gemeente nog gegevens opvragen om de kunnen vaststellen of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. In Nederland gaan de gemeentes verschillend om met de aanvraag voor bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand. Het is verstandig om er van uit te gaan dat de aanvraag voor bijzondere bijstand moet zijn ingediend voordat de toevoeging door de Raad is aangevraagd.