Wajong en arbeidsvermogen

Als u een Wajong-uitkering aanvraagt bij het UWV, beoordeelt het UWV onder meer of u arbeidsvermogen heeft.

Beoordeelt het UWV dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft en voldoet u aan de overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Wajong-uitkering, dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen van het UWV.
Beoordeelt het UWV dat u arbeidsvermogen heeft of dat u in de toekomst arbeidsvermogen kunt ontwikkelen, dan besluit het UWV dat u geen Wajong-uitkering kunt krijgen.
Als u van mening bent dat u geen arbeidsvermogen heeft en dat het UWV ten onrechte uw Wajong-aanvraag heeft afgewezen, kunt u direct contact met ons kantoor opnemen: Tel. 020- 673 00 55.

Wij kunnen dan namens u bezwaar indienen.

Let u wel op de bezwaartermijn? Bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit te zijn ingediend.