Blokkering uitkering

Veel gemeentes, maar ook het UWV of de SVB blokkeren soms de uitkering. U ontvangt dan meestal geen besluit over de blokkering en merkt de blokkering pas als uw uitkering niet wordt uitbetaald. Vaak wordt, omdat er nog een onderzoek plaatsvindt, weinig of geen informatie verstrekt over de blokkering. Soms duurt zo’n situatie maanden met uiteraard als gevolg dat rekeningen niet kunnen worden betaald en schulden worden gemaakt. Het is echter niet nodig om alleen maar af te wachten en het aan de instantie over te laten wat er gaat gebeuren.

BLOKKERING BIJSTANSTANDSUITKERING/PW-UITKERING
Indien uw bijstandsuitkering/PW-uitkering wordt geblokkeerd, adviseren wij u uiteraard eerst zelf contact op te nemen met de gemeente om te kijken of de uitkering kan worden voortgezet. Mocht dat niet tot een voorzetting van uw uitkering leiden, dan adviseren wij u direct contact met ons kantoor op te nemen. Wij kunnen dan namens u, als gespecialiseerde bijstandsadvocaat, bezwaar indienen, er voor zorgen dat er snel duidelijkheid komt en u adviseren welke stappen u zelf nog kan ondernemen. Zoals bijvoorbeeld zekerheidshalve al een nieuwe aanvraag indienen voor een PW-uitkering. Vaak wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is door gemeentes, maar het kan zeer belangrijk blijken te zijn, mocht de uitkering toch beëindigd worden. De ingangsdatum voor een uitkering is in principe namelijk ook de aanvraagdatum van die uitkering. Het wachten op een besluit van de gemeente kan dus tot gevolg hebben dat u maanden aan uitkering mist. Uiteraard zal het doel altijd zijn om er voor te zorgen dat uw huidige uitkering wordt voortgezet.

BLOKKERING WW/WIA/WAO/WAJONG/ZW-UITKERING
Ook in deze zaken is het van belang om niet te wachten tot het UWV actie onderneemt en adviseren wij u, als het zelf contact met het UWV opnemen geen resultaat oplevert, direct contact met ons kantoor op te nemen.

BLOKKERING AOW OF ANDERE UITKERING DIE BETAALD WORDT DOOR DE SVB
Hier ook ons advies om, zodra u verneemt of merkt dat uw uitkering door de SVB niet meer wordt uitbetaald, zelf contact op te nemen met de SVB. Leidt dat niet tot een oplossing neemt u dan direct contact op met Walker & Wittensleger advocaten.

Wij werken ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dus vaak weinig of geen kosten.