Bijstandsuitkering gemeente Amstelveen

Woonsituatie

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Amstelveen en heeft bij u een controle plaatsgevonden van bijvoorbeeld uw woonsituatie en is van u bijstand teruggevorderd, is uw bijstandsuitkering beëindigd/ingetrokken, is u een verlaging van uw uitkering (maatregel) opgelegd en/of is u een boete opgelegd en bent u het daar niet mee eens? Neemt u dan direct telefonisch contact met ons op: 020-673 00 55.

Bezwaar

Het is van belang dat u tijdig bezwaar indient tegen het besluit waarmee u het niet eens bent. Bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Bel ons direct: 020-673 00 55.

In de bezwaarprocedure vraagt de advocaat van ons kantoor alle stukken op bij de gemeente, zodat goed beoordeeld kan worden welke bezwaren aangevoerd kunnen worden.

Uw bijstandsuitkering kan worden beëindigd/ingetrokken, omdat uw woonsituatie als gezamenlijke huishouding wordt beoordeeld of dat de gemeente stelt dat u niet uw hoofdverblijf op het door u opgegeven adres heeft. Indien de gemeente stelt dat u al langer een gezamenlijke huishouding voert of niet op het door u opgegeven adres woont, kan de gemeente ook overgaan tot terugvordering van aan u verleende bijstandsuitkering. Ook kan de gemeente dan stellen dat u uw inlichtingenverplichting heeft geschonden.

Indien u teveel bijstand heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat de gemeente stelt dat u uw inlichtingenverplichting niet goed bent nagekomen/heeft geschonden, omdat u de gemeente niet- of niet juist heeft geïnformeerd over uw woonsituatie, kan u ook een boete worden opgelegd.

Succes in bezwaar

Onze ervaring is dat bezwaar ertoe kan leiden dat een terugvordering komt te vervallen of lager uitvalt, een boete komt te vervallen of wordt verlaagd en/of uw uitkering toch niet wordt beëindigd. Met andere woorden: het kan zeker lonen om in bezwaar te gaan.

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak: 020-673 00 55.