Controle gemeente Amstelveen

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Amstelveen en heeft bij u een controle plaatsgevonden van bijvoorbeeld uw bankafschriften en is van u bijstand teruggevorderd, is uw bijstandsuitkering beƫindigd/ingetrokken en/of is u een boete opgelegd en bent u het daar niet mee eens? Neemt u dan direct telefonisch contact met ons op: 020-673 00 55.

Bezwaar

Het is van belang dat u tijdig bezwaar indient tegen het besluit waarmee u het niet eens bent. Bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van het besluit. Bel ons direct: 020-673 00 55.

De gemeente kan bijstand van u terugvorderen, omdat u bijvoorbeeld stortingen heeft gedaan en deze op uw bankafschriften staan. Stortingen worden vaak aangemerkt als inkomen en worden dan door de gemeente in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering. De gemeente stelt dan dat u in de betreffende maand van de stortingen minder recht of helemaal geen recht op een bijstandsuitkering heeft en vordert deze bijstand van u terug. Bovendien stelt de gemeente dan dat u uw inlichtingenverplichting niet bent nagekomen, omdat u de stortingen op uw bankrekening niet heeft gemeld aan de gemeente.

Indien u teveel bijstand heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat de gemeente stelt dat u uw inlichtingenverplichting niet goed bent nagekomen, kan u ook een boete worden opgelegd.

Succes in bezwaar

Onze ervaring is dat bezwaar kan leiden tot een lagere terugvordering of geheel vervallen van een terugvordering, dat een boete wordt verlaagd of komt te vervallen en/of uw uitkering toch niet wordt beƫindigd. Met andere woorden: het kan zeker lonen om in bezwaar te gaan.

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak: 020-673 00 55.